“Overkapping mag geen luchtspiegeling zijn om BAM-tracé door te drukken”

14 November 2016

Groen is blij met de hoge ambities die overkappingsintendant Alexander D'Hooghe schetst voor de overkapping van de Antwerpse Ring. De partij is ook verheugd met de oproep van de overkappingsintendant  voor een andere mobiliteit en een sterke participatie. "Maar, zolang de Vlaamse regering vasthoudt aan het BAM-tracé, is elke claim van een volledige overkapping zeer ongeloofwaardig", meent Groen-fractieleider Wouter Van Besien. "D'Hooghe benadrukt in zijn nota de noodzaak van de overkapping van de Antwerpse Ring voor een gezonde en economisch welvarende toekomst voor de stad", stelt Van Besien vast. "Hij doet ook een duidelijke oproep voor een andere mobiliteit, de zogenaamde modal shift. Minder personenwagens, meer openbaar vervoer en fietsers, goederenvervoer over spoor en water, een slimme kilometerheffing en de afschaffing van bedrijfswagens. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke en ambitieuze maatregelen waar wij ons met Groen volledig in kunnen vinden."  

Van Besien is ook verheugd met de oproep voor meer participatie, via een werkgemeenschap. "Een overduidelijke kritiek op het gesloten-deurenbeleid van de BAM van de voorbije vijftien jaar. Dit alles zorgt voor een open vizier, met veel aandacht voor participatie, zeker voor het zuidelijk deel van de Ring. Maar, in het noordelijk deel van de Ring houdt de intendant noodgedwongen vast aan beslist beleid: het BAM-tracé. Dat maakt de nota op dat vlak ongeloofwaardig. Zo geeft D'Hooghe wel een ontwerpopdracht voor het Noordkasteel met de vraag om er een aantal 'leefbaarheidsmaatregelen' te nemen. Maar het uitgangspunt blijft dat er met de Oosterweelknoop een verkeerswisselaar op deze plek komt. En die kan je met enkele 'leefbaarheidsmaatregelen' uiteraard niet wegtoveren."   Eenzelfde verhaal voor de Hollandse Knoop. Die krijgt nu de naam 'Deurnese tuinen'. "Ook dat kan je klasseren onder de noemer 'milderende maatregel'", aldus Van Besien. "Maar zolang gekozen wordt voor het BAM-tracé blijft dit op- en afrittencomplex in het midden van dicht bevolkt gebied noodzakelijk. Dit met alle gevolgen van dien voor het onderliggend wegennet in een buurt die nu al kreunt onder het verkeer (Sportpaleis, Lotto Arena, Schijnpoort, Noordersingel, Bisschoppenhoflaan, Noorderlaan, Groenendaallaan)."   Daarnaast blijft er ook het financiële verhaal. "Een overkapping vraagt een enorme investering", zegt Van Besien. "Uiteraard kan je zo'n project niet op één jaar uitvoeren en betalen. Maar de gefaseerde aanpak, waarbij het BAM-tracé eerst komt en een overkapping waar geen geld voor is, later,  is wel heel doorzichtig. Zonder robuust financieel plan, dreigt de ambitie voor een overkapping enkel ambitie te blijven."