“Zelfs gesjoemel houdt N-VA niet tegen om zorg te commercialiseren”

28 April 2017

Groen gaat opnieuw een klacht indienen bij de gouverneur om de toekenning van daklozencentrum De Vaart, het Zorghostel en Zorgaanbod aan G4S nietig te laten verklaren. "G4S heeft gelogen over een onbestaand partnerschap met Impuls, een Nederlands bureau gespecialiseerd in de begeleiding van dak- en thuislozen", zeggen Groen-raadsleden Dirk Avonts en Ikrame Kastit. "Nochtans was dit partnerschap de belangrijkste reden om de uitbating toe te kennen aan G4S. Steeds meer wordt duidelijk dat niets N-VA tegenhoudt in haar drang om de zorgsector te commercialiseren. Zelfs leugens en gesjoemel niet."  "De hele vermarktingsoperatie is door N-VA haastig in elkaar geknutseld vanuit ideologische redenen", menen Avonts en Kastit. "De huidige zorgverleners, zoals het Centrum Algemeen Welzijn, de uitbater van onder meer De Vaart, moeten en zullen kapot gemaakt worden. Steeds meer wordt duidelijk dat niets N-VA hierin zal tegenhouden. Eerder was er al de schorsing van de gouverneur in het dossier De Vaart wegens procedurefouten, dan volgde de plotse stopzetting van een aantal projectoproepen. En nu is er dus de toekenning van De Vaart, het Zorghostel en Zorgaanbod aan G4S. Die toekenning, jaarlijks goed voor 1,5 miljoen euro, is gebaseerd op leugens en ontransparante procedures. Ze werd overduidelijk in de achterkamertjes bedisseld."

 

De vertrouwensbreuk tussen de stad, het OCMW en het middenveld is volgens Groen  helemaal compleet. "Ondertussen zijn het de zwakste mensen in onze stad, zij die het meeste hulp nodig hebben, hier de dupe van. Waar is de menselijkheid naartoe?", vraagt Kastit zich af. "Wij roepen N-VA op om haar fetisj van de commercialisering te verlaten. Het is in het belang van iedereen om de strijdbijl te begraven en samen naar oplossingen te zoeken. In het belang van de mensen van Antwerpen moet het debat opnieuw gaan over de inhoud en de prioriteiten van het sociaal beleid, niet over de manier waarop we de opdrachten worden toegekend."