Aantal verkeersdoden is verdubbeld in Antwerpen

12 Mei 2015

Nieuwe cijfersgemeenteraadslid

die Freya Piryns kon bemachtigen, tonen aan dat het aantal verkeersdoden op Antwerps grondgebied in 2014 meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2013. Het aantal verkeersdoden steeg van 9 naar 20 waarvan 12 slachtoffers fietsers of voetgangers waren. Het stadsbestuur heeft aangekondigd het maximum aantal doden te beperken tot 12 tegen 2015. Het is op zich al cynisch dat men 12 doden als streefcijfer hanteert. Het streefcijfer zou 0 doden moeten zijn. Sowieso is duidelijk dat het stadsbestuur dringend maatregelen moet nemen.

De schokkende cijfers tonen aan dat het autobeleid van het Antwerpse gemeentebestuur niet vol te houden is. Piryns: "We kunnen niet én overal auto's en vrachtwagens laten rijden, én de veiligheid van de bewoners in woonwijken garanderen. Er zullen keuzes gemaakt moeten wordenWie de bewoners wil beschermen moet werk maken van meer snelheidscontroles, meer fietspaden, minder verkeer in woonwijken en meer en beter openbaar vervoer."

Het Antwerpse gemeentebestuur zegt voortdurend dat ze de situatie zal onderzoeken en belooft maatregelen te nemen, maar het blijft wachten op concrete maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de gemeenteraad en in de districten blijft Groen hameren op meer verkeersveiligheid en legt ook zelf concrete maatregelen zoals nieuwe fietspaden, in alle woonwijken zone 30 en betere weginrichting op tafel.