Afbraak sorteerstraatjes is verkwisting van 4,69 miljoen euro overheidsgeld

22 April 2020

Afbraak sorteerstraatjes is verkwisting van 4,69 miljoen euro overheidsgeld

Het Antwerpse stadsbestuur wil dit jaar 228 afvalcontainers van een 50-tal sorteerstraatjes afbreken. Kostprijs voor de afbraak van de 228 containers: €240.000. Kostprijs van de aanleg van 228 containers:  4,45 miljoen euro. “Dit is een pure verkwisting van overheidsgeld”, zegt Karen Maes, gemeenteraadslid voor Groen. “In plaats van afbraakbeleid, zou schepen Duchateau beter investeren in het verbeteren van de werking van de sorteerstraatjes en de aanpak van sluikstort rond de sorteerstraatjes.”

In 2006 begon de stad met de aanleg van de eerste sorteerstraatjes. In 2016 en 2017 schakelden bij wijze van proefproject de eerste volledige wijken (Linkeroever en Dam) over op sorteerstraatjes. De klassieke vuilkar, die van deur tot deur reed, werd er afgeschaft. In 2019 schakelden nog eens 5 wijken (20.000 bewoners) over op sorteerstraatjes.  Een verdere uitrol naar andere wijken werd in 2019 even on hold gezet. Een grondige monitoring en evaluatie van de omschakeling die reeds gebeurde, was nodig. En dus bestelde het stadsbestuur terecht een uitgebreid onderzoek en evaluatie. Tot daar ging het goed.

Eind 2019 werd de uitgebreide evaluatie opgeleverd. Uit deze evaluatie bleek dat 65% van de gebruikers twee jaar na de invoering zeer tevreden is over de sorteerstraten. De tevredenheid blijft stijgen naarmate men de sorteerstraat langer gebruikt. 70 procent van de gebruikers haalt het gebruiksgemak als belangrijk voordeel aan.  Een doorn in het oog van bewoners is het sluikstort rond de sorteerstraatjes. Uit de kwalitatieve evaluatie komen ook heel wat verbetervoorstellen naar voor. Uit de financiële evaluatie blijkt dan weer dat een overschakeling van huis-aan-huis-ophaling naar sorteerstraatjes niet duurder is, maar ook niet echt goedkoper. De uitrol van sorteerstraatjes in dicht bevolkte wijken is het meest efficiënt.

Afgelopen vrijdag besliste het college welke sorteerstraatjes zouden worden gesloten. In een eerste fase wil men 100 afvalcontainers in 21 sorteerstraten sluiten. Wat opvalt in de lijst is dat meer dan de helft van deze straten al langer dan twee jaar een sorteerstraat zijn, denk maar aan het Groeningerplein in Borgerhout, de Van Duyststaat in Deurne, de Duinstraat in Antwerpen Noord. Bovendien liggen heel wat van de sorteerstraten die verwijderd zullen worden net in dichtbevolkte wijken zoals Antwerpen-Noord en Borgerhout, waar sorteerstraatjes het meest positieve effect hebben. Net nu de sorteerstraten zijn ingeburgerd, worden ze terug afgebroken en schakelt men terug volledig over op huisvuilzakken.

“In plaats van een toekomstgerichte visie op afval, in plaats van optimalisatie en bijsturing van de werking van de sorteerstraatjes en in plaats van het aanpakken van sluikstort, kiest het stadsbestuur voor afbraakpolitiek, verkwisting van overheidsgeld en het terug invoeren van zware vrachtwagens in dichtbevolkte wijken. Dat is niet slim, niet toekomstgericht en allesbehalve kostenefficiënt”, besluit Karen Maes.