Afschaffen voorrangsregels bevordert segregatie tussen scholen

07 Juni 2016

Groen verzet zich tegen de afschaffing van de voorrangsregels bij inschrijvingen in het onderwijs. Het stadsbestuur van N-VA, Open VLD en CD&V wil die zowel in het basis- als het secundair onderwijs weg.  "Door ze af te schaffen, splits je verschillende groepen en culturen op en zet je een rem op een onderwijssysteem dat integratie bevordert", zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. "Zeker in basisscholen, die erg buurtgebonden zijn, zou dit nefast zijn en ervoor zorgen dat zwakke en sterke leerlingen steeds meer naar verschillende scholen gaan. Hiermee creëer je een onderwijssysteem met twee snelheden."   Groen reageert wel positief op de invoering van een centraal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs in Antwerpen. Dit systeem, vergelijkbaar met het online systeem voor het basisonderwijs, zal worden ingevoerd vanaf het schooljaar 2017-2018.  "Wij zijn hier al langer vragende partij voor", zegt Piryns. "Door de druk op het aantal plaatsen is zo'n systeem ook in de Antwerpse secundaire scholen nodig om kampeertoestanden en chaos aan de schoolpoorten te vermijden."

 

Piryns vindt het echter onbegrijpelijk dat het Antwerpse stadsbestuur het systeem van de dubbele contingentering wil afschaffen. "Met dit systeem worden er in de scholen plaatsen gereserveerd voor zowel kansrijke als kansarme leerlingen, wat voor een goede sociale mix zorgt", legt Piryns uit  "De school is de ideale plek om sociale verschillen te overstijgen en jongeren samen te brengen.  De afschaffing van deze voorrangsregels bevordert de segregatie en zal leiden tot een toename van het aantal elitescholen. Het brengt de term concentratieschool terug in onze stad . Dit bestuur trekt jongeren uit elkaar in plaats van ze samen te brengen." 

 

Volgens Piryns is het inschrijvingsbeleid een cruciaal instrument om de segregatie in Antwerpen tegen te gaan. "Naast maximale keuzevrijheid voor de ouders, moet het beleid streven naar een schoolsamenstelling die een weerspiegeling is van de plaatselijke samenleving. Daarom pleit Groen voor tijdelijke, evenredige en gelijktijdige reservering van plaatsen voor zowel kansrijke als kansarme leerlingen. "Het is duidelijk dat N-VA, Open VLD en CD&V met de afschaffing van de dubbele contingentering een zoveelste stap zetten in hun streven naar een Antwerps elite-onderwijs."