Antwerpen dringt aan op realisatie trein-voorstadsnet

23 Februari 2016

initiatief WouterBesien

Op van Van zal Antwerpen bij de federale regering aandringen op een zo snel mogelijke realisatie van het Antwerpse trein-voorstadsnet. Alle infrastructuur hiervoor is immers aanwezig. Het komt er nu op aan om te investeren in meer en stipte treinen, veilige en aantrekkelijke stopplaatsen en een betere afstemming van de verschillende soorten openbaar vervoer.

In het federaal regeerakkoord is afgesproken om voorstadsnetten uit te bouwen in Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. De plannen zijn het meest concreet voor Antwerpen. Daar zijn trouwens ook de fileproblemen ? samen met Brussel ? het grootst. Een voorstadsnetwerk van openbaar vervoer is een deel van de oplossing om het verkeersinfarct aan te pakken.

"In principe had het Antwerpse voorstadsnet er al jaren kunnen en moeten zijn", aldus Van Besien. "Er hoeft in eerste instantie immers geen meter spoor voor worden bijgelegd. Wat er wel moet komen is een frequenter aanbod aan stipte stoptreinen. Het draait dus niet om bijkomende infrastructuur, wel om een verhoging van de capaciteit."

Toen federale minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) eind januari van dit jaar aankondigde dat het Antwerpse voorstadsnet nog niet voor morgen is omdat ze er niet mee wil starten vooraleer het Brusselse S-net functioneert, reageerde Antwerpen dan ook vol ongeloof. Ook Galants argument dat eerst de nog 28.000 vrije zitjes in de treinen naar Antwerpen moeten worden gevuld, viel niet in goede aarde. Want is de enige manier om die zitjes gevuld te krijgen niet net een stipter en frequenter aanbod van treinen? Dit in combinatie met aantrekkelijke en veilige stopplaatsen en een goede aansluiting op andere treinen én streekbussen?

Ook Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis (NV-A) reageerde terecht fors op de ongepaste federale beleidsintenties om de uitbouw van het voorstadsnet rond Antwerpen in de koelkast te steken. Om dit standpunt vanuit de hele gemeenteraad én het college te ondersteunen, en dus ook de N-VA-voorzitter en twee Vlaamse ministers te vatten, diende Groen-fractieleider Wouter Van Besien op de gemeenteraad van 22 februari een motie in waarin hij het Antwerpse college oproept om bij de federale overheid aan te dringen op een zo snel mogelijke realisatie van het Antwerpse voorstadsnet. Deze motie werd unaniem goedgekeurd.