Antwerpen Europese Groene Hoofdstad 2025

16 Juni 2018

Antwerpen Europese Groene Hoofdstad 2025

Met een doordacht en ambitieus plan willen we van Antwerpen de Europese Groene Hoofdstad maken in 2025. Deze stad heeft dringend nood aan meer duurzame mobiliteit, gezonde lucht, groene ruimte, minder afval en meer duurzame energie. In de volgende bestuursperiode moeten we op dat vlak grote stappen vooruit zetten.

Om dit plan te realiseren moeten we op vier vlakken serieuze stappen vooruit zetten, ons Antwerpse 'klavertje vier'.

1. Een ambitieus mobiliteitsbeleid

Met een ambitieus mobiliteitsplan zet Groen in op meer trams, bussen, fietsers en voetgangers, en een autoluw stadscentrum.

2. Nieuwe parken bovenop de ring

Meer parken en groen, en de luidruchtige en ruimteverslindende autosnelweg wordt begraven in het midden van de stad.

3. Weg met afval

Door Antwerpen om te vormen tot een hotspot van circulaire economie en werk te maken van urban mining (waarbij de stad en de stedelingen als leverancier van grondstoffen worden ingezet) verdwijnt afval stap voor stap uit de stad.

4. Een Antwerpse energierevolutie

Antwerpen schrapt energieverspilling en zet de overstap naar hernieuwbare energie.

We maken van Antwerpen een circulaire stad: een stad waar geen grondstoffen verspild worden, maar in de kringloop gehouden worden. Onze containerparken worden opgewaardeerd tot hotspots voor de stedelijke circulaire economie. In plaats van mensen op kosten te jaren, willen we hen juist betalen als ze waardevolle grondstoffen binnenbrengen.

Antwerpen moet een voortrekker zijn van de energierevolutie die overal ter wereld op gang komt. De partij wil weg van fossiele brandstoffen en kernenergie, en voluit investeren in energiebesparing en hernieuwbare stroom en warmte.

>> Lees hier het volledige plan <<