Antwerpen heeft plaats voor 405 vluchtelingen

04 September 2015

"De stad Antwerpen heeft wel degelijk plaats om op korte termijn bijkomende opvangplaatsen te creëren voor asielzoekers." Dat zegt Groen-OCMW-raadslid Dirk Avonts. Hij ziet in het Victor-gebouw aan de Desguinlei een geschikte locatie voor 405 noodopvangplaatsen. Voor de financiering kijkt het raadslid naar de verkoop van eigendommen van het OCMW, goed voor een jaarlijks potje van 6,6 miljoen euro. Het Victor-gebouw wordt gebruikt voor winteropvang, maar die start pas op 1 december. "Die 150 winteropvangplaatsen kunnen onmiddellijk gebruikt worden. Daarbovenop is er nog plaats voor 210 extra bedden, mits enkele kleine ingrepen en het in gebruik nemen van twee extra verdiepingen. Dat brengt de totale capaciteit op 360 bedden. Tel daar de mogelijkheid van 45 bedden in woonunits rondom het gebouw bij en Antwerpen heeft plaats voor 405 vluchtelingen."Het OCMW verkoopt iedere maand gronden en gebouwen buiten de stad. Deze verkoop brengt maandelijks 550.000 euro op, voldoende om het volledige kostenplaatje voor de extra opvang te financieren. Deze gelden worden weggezet voor de sociale uitdagingen in Antwerpen. "Nu is het moment om ze te gebruiken", aldus Avonts. "Antwerpen moet zijn hart tonen in deze humanitaire crisis en solidair zijn."

Het raadslid benadrukt dat het Victor-gebouw enkel geschikt is voor crisisopvang van alleenstaande asielzoekers. De grootste uitdaging is ook plaats te vinden voor families en erkende vluchtelingen die recht hebben op een permanente en comfortabele verblijfplaats. Daarvoor denkt Avonts aan een centraal loket voor de coördinatie van burgerinitiatieven. Op langere termijn moet het OCMW volgens hem investeren in de aankoop van leegstaande gezinswoningen. Op de extra OCMW-raad van maandag legt Groen een uitgewerkt vluchtelingenplan voor Antwerpen voor.

 

Dirk Avonts

OCMW-raadslid

BIJLAGEN:
Vluchtelingenplan%20Groen%20Antwerpen.pdf