Is Antwerpen klaar voor 4.760 vluchtelingen?

16 Maart 2016

In 2016 zullen er zich in de stad Antwerpen 4.760 vluchtelingen vestigen. Dat blijkt uit een berekening die OCMW-raadslid Dirk Avonts (Groen) maakte. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee, onder meer  op vlak van onderwijs, inburgering, huisvesting en werkgelegenheid.   Vlaanderen verwacht dit jaar 17.000 erkende vluchtelingen. Dat blijkt uit cijfers van de VVSG. "Vanaf het ogenblik dat ze officieel erkend zijn, zijn deze mensen vrij om zelf hun woonplaats te kiezen", legt Avonts uit. "Uit cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering blijkt dat 21 procent naar Antwerpen komt. In absolute aantallen betekent dat 3.570 mensen. Tel daar nog een derde vervolgmigratie bij en het betekent dat Antwerpen zich moet voorbereiden op de komst van 4.760 vluchtelingen."

 

Op vraag van Groen wordt de commissie Sociale Zaken van maart gewijd aan het thema vluchtelingen. "In plaats van onze rug te keren, is het belangrijk dat we deze mensen een plek geven in onze stad. Het is in het belang van alle Antwerpenaren dat deze mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Dat vraagt voorbereiding en een goede samenwerking over verschillende beleidsdomeinen heen", aldus gemeenteraadslid Freya Piryns.

 

Op de speciale commissie zullen zowel schepenen Fons Duchateau (wonen en inburgering), Claude Marinower (onderwijs) en Marc Van Peel (werk) aanwezig zijn. Er zal besproken worden hoe het stadsbestuur kan anticiperen op de komst van de erkende vluchtelingen en welke initiatieven er genomen kunnen worden op vlak van onderwijs, inburgering, woonmarkt en arbeidsmarkt om de instroom op te vangen.