Antwerpen laat vrijwilligers aan hun lot over in vluchtelingencrisis

15 September 2015

Groen roept het Antwerpse stadsbestuur op om onmiddellijk op zoek te gaan naar een aangepaste locatie en financiële ondersteuning voor Al Ikram. Deze vrijwilligersorganisatie uit Borgerhout kan de toevloed aan hulpaanvragen niet meer aan. Volgens Marij Preneel, districtsburgemeester voor Groen in Borgerhout, stuurt het stadsbestuur hulpbehoevenden systematisch door naar vrijwilligersorganisaties. Vervolgens trekt het zijn handen er van af. "De vrijwilligers van Al Ikram leveren fantastisch werk", benadrukt Preneel. "Maar het water staat hen aan de lippen. Ze helpen tientallen gezinnen, maar krijgen niet eens een fatsoenlijk pand van de stad." Onder meer door de vluchtelingencrisis, is de toestroom aan hulpvragen de laatste maand niet meer te stuiten. Sinds augustus zijn er driehonderd extra gezinnen ingeschreven. Uit documenten die Groen kon inkijken, blijkt dat officiële instanties zoals de dienst Inburgering van de stad, Kind en Gezin, de Antwerpse politie en het CAW mensen die om hulp vragen op grote schaal doorstuurt naar Al Ikram. Als deze zelfde mensen later opnieuw aankloppen bij het OCMW worden ze vaak geweigerd omdat ze al hulp krijgen bij deze vrijwilligersorganisatie."In plaats van vrijwilligers te ondersteunen, misbruikt het Antwerpse bestuur van N-VA, CD&V en Open VLD ze om zelf geen hulp te hoeven bieden", zegt Preneel. "Antwerpen moet zich dringend herpakken en zijn vrijwilligers goed ondersteunen, zowel qua infrastructuur als financieel."

Dat vindt ook Groen-OCMW-raadslid Dirk Avonts. Op de jongste OCMW-raad legde die een Antwerps vluchtelingenplan neer. Eén van zijn voorstellen is de oprichting van een centraal coördinatiepunt waar vrijwilligers duidelijke informatie en begeleiding krijgen. "Ik merk een grote solidariteit bij de Antwerpenaren. Veel mensen willen hulp bieden, maar weten niet goed hoe. Maar in plaats van hen te ondersteunen laat de stad zijn vrijwilligers, net zoals de vluchtelingen zelf, in de kou staan. Wat nu gebeurt met Al Ikram is daar een treffend voorbeeld van." 

 

 

Marij Preneel

Districtsburgemeester Borgerhout 

Dirk Avonts

OCMW-raadslid Antwerpen