Antwerpen zet hakbijl in groene ruimte.

06 November 2015

Deze legislatuur verdwijnt er meer dan 216 hectare natuur. "Onder het huidige bestuur van N-VA, CD&V en Open VLD verdwijnt er in Antwerpen voor 216 hectare aan groene ruimte. Dat is het equivalent van 324 voetbalvelden. Daarbovenop gaan er nog eens 1.374 bomen tegen de vlakte in de Antwerpse straten." Tot die conclusie komt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens na een analyse van alle uitgevoerde én op stapel staande projecten in de Scheldestad tijdens deze legislatuur.Giebens is de goednieuwsshow van het Antwerpse stadsbestuur grondig beu. "NV-A laat geen kans onbenut om het belang van groen voor de leefbaarheid en gezondheid van de Antwerpenaar te benadrukken. Zeer terecht, volgens Groen. Alleen, het gevoederde beleid staat hier haaks op. De cijfers zijn bikkelhard: deze stad zet de hakbijl in het schaarse groen dat er is. De 73 hectare bijkomend groen die schepen Rob Van de Velde (N-VA) begin 2014 aankondigde, valt in het niets bij wat er aan groen verdwijnt." 

"Op sommige plaatsen waar gekapt wordt, komt er wel wat groen in de plaats, maar dat zal nooit dezelfde ecologische waarde hebben dan wat er verdwijnt", zegt Giebens. "Bovendien, als we de beloofde 73 hectare aan nieuwe groen- en parkgebieden analyseren, blijkt dat het slechts voor 33 hectare om 'nieuw' groen gaat. 40 van die 73 hectare bestaat al, maar krijgt nu ook op papier de titel van groengebied. Een park dat al een park is juridisch omvormen tot park, creëert netto natuurlijk geen centimeter park bij. De berekening die wij hebben gemaakt gaat over echte, bestaande natuur die verdwijnt, niet over fictief groen dat er bij zou komen." 

Giebens stelt zich ook heel wat vragen bij de stapel staande groen-projecten waar de stad zo graag mee pronkt. "Hetzelfde scenario herhaalt zich steeds opnieuw. Kijk maar naar de Middenvijver of de Konijnenwei: een deeltje wordt ingericht als groen, de rest wordt verhard om dienst te doen als parking. Als je alles optelt, komt er de komende jaren netto slechts 33 hectare aan nieuwe groene ruimte bij in Antwerpen. Trek dit af van wat er verdwijnt en je houdt een netto verlies van 183 hectare en 1.374 bomen over. Dit bestuur durft geen duidelijke keuzes te maken in functie van meer groen en meer openbare ruimte. Groen zal er alles aan doen om dit te blijven aankaarten en om van Antwerpen een gezonde, leefbare en toekomstgerichte stad te maken."

Dit zijn de plaatsen waar sinds het begin van deze legislatuur groen is verdwenen of nog zal verdwijnen:

  • Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op een analyse van Groen die is samengesteld op basis van gegevens die door het Antwerpse bestuur zijn vrijgegeven en/of gecommuniceerd. Ze gaan uit van een voorzichtige inschatting.