Antwerpenaar sorteert steeds minder

04 Mei 2016

Antwerpenaar produceertmeer

De steeds restafval en sorteert steeds slechter. Dat blijkt uit cijfers die Freya Piryns opvroeg bij schepen Philip Heylen (CD&V). De totale hoeveelheid restafval per inwoner stijgt, terwijl de hoeveelheid gesorteerd afval per inwoner fors daalt. Beide evoluties staan volgens het Groen-gemeenteraadslid de omschakeling naar een duurzaam afvalbeleid in de weg. "We moeten onze inwoners helpen om beter te sorteren. Sorteren moet goedkoop en comfortabel zijn, terwijl het creëren van restafval ontmoedigd moet worden."

 

"Eerst het goede nieuws. Ondanks de bevolkingsgroei neemt de totale hoeveelheid huisvuil in Antwerpen niet toe", verduidelijkt Piryns. "Per inwoner wordt er dus minder afval geproduceerd. Dat juichen we toe, want afval voorkomen, is de allereerste doelstelling die we  moeten nastreven. En dat hebben we in Antwerpen blijkbaar goed begrepen. Alleen, bij dit alles hoort één grote 'maar': want binnen de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is de hoeveelheid restafval sinds 2009 met 20 procent toegenomen, terwijl de hoeveelheid gesorteerd afval met 20 procent is gedaald."

 

Die evolutie is volgens Piryns dramatisch. "In plaats van de omslag te maken naar meer recyclage, hergebruik en een deeleconomie gebeurt in Antwerpen het tegenovergestelde. In plaats van te ijveren voor een uitbreiding van de ISVAG-verbrandingsoven om nog meer afval te verbranden, zou schepen Heylen beter investeren in afvalvermindering, een beter sorteerbeleid en initiatieven die de transitie naar een circulaire economie inzetten."

 

Piryns ziet meerdere oorzaken voor deze verontrustende evolutie. "Sinds 2007 communiceert de stad dat GFT toch bij het restafval mag. Veel mensen zien het nut van sorteren daarom niet meer in. Bovendien leeft bij veel mensen de idee dat restafval en gesorteerd afval toch weer samen worden gevoegd eens opgehaald. Pittig detail hierbij is dat dat ook voor een deel klopt. Want 5% van het restafval is eigenlijk gesorteerd afval. Dat komt omdat bij feest- of stakingsdagen het gesorteerd afval bij het restafval wordt gegooid om tijd te besparen en het afval zo snel mogelijk van de straat te krijgen. Ook dit versterkt de indruk dat sorteren weinig zin heeft." Een bijkomend probleem is volgens het raadslid dat de sorteerstraatjes ? op dit ogenblik zijn er 87 in Antwerpen ? nog niet helemaal op punt staan. Ook dit motiveert de mensen volgens haar niet om te sorteren.

 

Het Groen-raadslid vindt dat de stad dringend initiatieven moet nemen die zowel de deeleconomie als de circulaire economie ondersteunen, zodat hergebruik en recyclage worden gestimuleerd. Ze denkt ook aan een versnelde invoering van GFT-containers in buurten met veel appartementen en studio's en het op punt stellen van de sorteerstraatjes. Piryns hamert er ook op dat de stad een oplossing zoekt voor de ophaling tijdens stakings- en feestdagen en pleit voor ondersteuningsmaatregelen voor handelaars en hun klanten om verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken.

 

ENKELE CIJFERS

In 2015 werd er in de Antwerpse straten in totaal 89.884 ton restafval opgehaald. Omgerekend komt dit neer op 174 kilogram restafval per inwoner. Dat is een stijging met bijna 20 kilo of 20 procent in vergelijking met 2009 (74.794 ton of 155 kilogram per inwoner.

 

In 2009 haalden de stadsdiensten 175 kilogram gesorteerd afval (papier/karton, gft, pmd en glas)  per inwoner op. In 2015 was dit nog slechts 141 kilogram. Een daling van opnieuw 20 procent.