Antwerps college legt bom onder toekomstige districtsprojecten

23 Februari 2017

De heraanleg van het park Distelhoek, een project waaraan het district Merksem, jarenlang heeft gewerkt, zit terug bij af. Het Antwerps college, onder leiding van N-VA, weigert er een stedenbouwkundige aanvraag voor aan te vragen. Nochtans is dit een louter administratieve procedure. "Dit betekent het einde van de decentralisatie", zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. "De stad legt hiermee een bom onder alle stedenbouwkundige projecten vanuit de districten." "De heraanleg van het park Distelhoek in Merksem valt volledig onder de bevoegdheid van het district Merksem", legt Giebens uit.  "Er werd de afgelopen jaren hard gewerkt aan het definitieve  ontwerp met onder andere een nieuw skatepark voor de Merksemse jeugd.  Het ontwerp werd met alle bevoegde diensten afgetoetst, en kreeg positieve adviezen van de jeugdraad, de seniorenraad én de cultuurraad. Ook de inwoners van Merksem schaarden zich achter het project, na een intensief participatietraject."  Het enige dat nog ontbreekt om te kunnen starten met de uitvoering, is een stedenbouwkundige vergunning.  Die moet door het stadscollege worden aangevraagd. Dat is een louter administratieve stap omdat districten nu eenmaal niet over rechtspersoonlijkheid beschikken. Over de concrete inhoud van het dossier hoeft het college zich niet te buigen, want dat is louter districtsbevoegdheid. "Tot onze grote consternatie heeft het college het project toch van de tafel geveegd en kreeg Merksem de melding dat het skatepark uit het ontwerp moet worden gelicht worden", zegt Giebens. "De reden hiervoor is onduidelijk. Het college weigert verdere toelichting te geven."

"Het Antwerps stadscollege gaat hier zijn boekje volledig te buiten en schept een bijzonder gevaarlijk precedent", meent Giebens. "Wat hier gebeurt, betekent het einde van de binnengemeentelijke decentralisatie.   Districten die projecten uitwerken waarvoor ze finaal ook een bouwvergunning nodig hebben, zijn vanaf nu, alle zekerheden kwijt. Ze worden volledig afhankelijk van de willekeur van de schepen die bevoegd is voor het indienen van die bouwaanvragen. In plaats van een administratieve formaliteit, betreft het hier een puur politieke beslissing. De stad steekt hier op slinkse wijze een stokje achter een project dat het niet wil, maar waar het eigenlijk niets over te zeggen heeft. Voor Groen is de kous hiermee niet af. "Wij roepen schepen van decentralisatie Koen Kennis (N-VA) op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij moet  ervoor zorgen dat de districten niet de speelbal worden van het college en de garantie krijgen dat de projecten die ze uitwerken en waarvoor ze de bevoegdheid hebben, ook effectief kunnen worden gerealiseerd."