Antwerps gemeentebestuur schuift haar problemen door naar de burger

01 September 2015

Volgens Fons Duchateau, de OCMW-voorzitter van Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen, is er geen plek meer voor de aankomende stroom van erkende vluchtelingen naar de metropool. 'Antwerpen zit vol.' In zekere zin heeft de N-VA mandataris gelijk. Dat kwam onlangs zeer pijnlijk naar voren toen een gezin met twee kinderen op straat kwam te staan na een uithuiszetting. Geen enkele instantie van de stad, ook het OCMW niet, kon crisisopvang aanbieden. Bereidwillige buren sprongen dan maar in de bres om het dakloze gezin onderdak te bieden. Dergelijke situaties zijn al lang geen uitzondering meer in Antwerpen. Het beleid van het stadsbestuur in een notendop: laat de vreemdelingenproblematiek maar aan de geëngageerde burgers over. 'Antwerps gemeentebestuur schuift haar problemen door naar de burger'Dat leidt maar al te vaak tot schrijnende toestanden. Heb je hevige tandpijn en geen ziekteverzekering, wel dan heeft het sociaal centrum zes tot acht weken tijd nodig om te onderzoeken of je al dan niet recht hebt op een medische waarborg. Ondertussen moet je zelf maar een bereidwillige en geëngageerde (tand)arts vinden die, zonder enige garantie van vergoeding, hulp wil verlenen. In plaats van zelf hulp te voorzien, schuift het Antwerpse bestuur hier de verantwoordelijkheid alweer door naar de burger, in dit geval de tandarts of hulpverlener.

Ik begrijp de slogan van 'Antwerpen zit vol' als volgt: er is in tweeëneenhalf jaar beleid geen bufferopvang opgebouwd, én er is ook geen wil om dat te doen. Toch dienen er zich binnen de OCMW-werking geregeld kansen aan. OCMW-Antwerpen verkoopt diverse gronden en gebouwen in heel de provincie. Deze systematische verkoop van onroerende goederen brengt vaak meer op dan voorzien. Deze (extra) opbrengsten kunnen gebruikt worden voor de kerntaken van het OCMW, zoals materiële opvang van mensen in nood. Maar een concreet voorstel om een sociale opvangbuffer aan te leggen, stond nooit op de agenda van de OCMW-raad. Het stadsbestuur laat het OCMW een schemerrol vervullen terwijl ze meer en meer rekent op het vrijwillige engagement van de Antwerpenaar

Antwerpen 'zit vol' omdat het beleid van de stad niet vooruitziend genoeg is en wil zijn. Mag Antwerpen, naast een economische metropool, ook een voorbeeld zijn op sociaal vlak en de mensenrechten respecteren? Overal ter wereld hebben erkende vluchtelingen dezelfde rechten als 'gewone' inwoners. Dus ook in onze stad.