Antwerps openbaar vervoer valt uit elkaar

14 Juni 2024

Antwerps openbaar vervoer valt uit elkaar

De verrottingsstrategie mag je letterlijk nemen: alles valt uit elkaar. En het zijn weeral de pendelaars die er de dupe van zijn.

Antwerpen, 14 juni 2024 - Sinds maandag 3 juni zijn tramlijn 4 en 9 onderbroken omdat op de Borsbeekbrug de tramsporen over een lengte van 9 meter volledig doorgeroest zijn. “Een zoveelste ‘accident waiting to happen’,” aldus kersvers Groen-parlementslid Bogdan Vanden Berghe. "Al tientallen jaren wordt er bespaard op De Lijn en dat laat zich voelen: snelheidsbeperkingen, trams die uitvallen, onveilige situaties. De verrottingsstrategie mag je in deze heel letterlijk nemen: alles valt uit elkaar. En het zijn weeral de pendelaars die de er de dupe van zijn."

Uit gegevens die door Groen 2 jaar geleden zijn opgevraagd in het Vlaams parlement blijkt dat minister Peeters toen al op de hoogte was van de slechte staat van de tramsporen op de Borsbeekbrug. Meer zelfs: er werd in 2022 al gezegd dat er extra maatregelen moesten genomen worden, maar die blijken nu niet uitgevoerd te zijn, met alle gevolgen van dien. Vanden Berghe: "Uit het antwoord van minister Peeters in 2022 blijkt dat er naast de Borsbeekbrug waar tram 4 en 9 over rijden nog verschillende plaatsen zijn waar we in de toekomst hinder kunnen verwachten door achterstallig onderhoud. Het is duidelijk dat de nieuwe regering een inhaaloperatie moet doen. Ik zal er vanuit het parlement op toezien dat hier effectief werk van wordt gemaakt."

Ondertussen zet De Lijn vervangbussen in, maar door wegenwerken op de Gitschotellei moeten die een omweg maken. De vervangbus werd ook weggenomen van een andere druk gebruikte lijn in Antwerpen-Noord/Borgerhout, Lijn 23, waardoor op deze lijn de laatste dagen minder of geen bussen reden. De vervangbus blijkt in de praktijk ook vaak vertraging op te lopen in het verkeer, ze is kleiner en minder toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy's. Gevolg: pendelaars geraken niet of te laat waar ze moeten zijn. Voor studenten in hun examens is dit een extra stressfactor. De samenloop van wegenwerken en de defecten bij De Lijn is geen nieuw gegeven, denk maar aan de combinatie van de werken aan de premetro binnenkort met de Oosterweelwerf. Dit wijst op een gebrek aan een globale mobiliteitsvisie, zowel bij de Vlaamse Regering als bij het Antwerpse stadsbestuur.

Groen gaat over tram 4 en 9 interpellaties indienen in de gemeenteraad en de districtsraden van Deurne en Borgerhout. De Lijn belooft een herstel van de sporen op 24 juni. Deurne Zuid, Berchem en Borgerhout kregen de voorbije jaren al een halvering van het tramaanbod door de buitendienstname van keerlus Eksterlaar (ook door achterstallig onderhoud). Dat terwijl er net op die plek nieuwe woningen worden gebouwd. "Het Vlaamse en Antwerpse beleid van de voorbije jaren jaagt de mensen de auto in. Zo krijg je geen modal shift maar een modal flop", besluit Vanden Berghe.