BAM verzwijgt Hollandse Knoop op infobrochure voor buurtbewoners

13 Maart 2015

Op 12 maart organiseerde de BAM een infomoment om de buurtbewoners van de Ten Eekhovelei en de Bisschoppenhoflaan in Deurne-Noord en in de omgeving van Spoor Oost te informeren over de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Dithet

is plan dat de BAM in haar infobrochure voor buurtbewoners toont:

Dit is het plan dat de BAM in haar infobrochure voor buurtbewoners had moeten tonen:

Over het feit dat de parking Ten Eekhove minstens 7 jaar een werfzone zal zijn voor Oosterweel, wordt met geen woord gerept. Dat in diezelfde zone binnen 7 jaar de Hollandse Knoop zal verrijzen, een knooppunt van 27 baanvakken tot op 60 meter afstand van bewoning, wordt niet gezegd, noch getoond met beeldmateriaal.

In tegendeel. Op de plannen die getoond worden, staat enkel het verleggen van het fietspad en de Schijn. De zone waar de Hollandse Knoop komt, wordt groen ingekleurd met gras en boompjes, alsof er een park komt."

"In de plannen van de BAM is de Hollandse Knoop niet geschrapt. Alleen praten ze er blijkbaar niet graag over. Ik vind dat op zijn zachtst gezegd merkwaardig en niet helemaal eerlijk.", zegt Wouter Van Besien, "De BAM knipt dé Achilleshiel van de Oosterweelverbinding uit haar eigen plannen om de boel mooier voor te stellen dan ze zijn. Gelukkig zijn de Antwerpenaren slimmer dan dat."

Bekijk hier de documenten van de BAM: