Bescherm wat nog rest van het Ferrarisbos!

24 December 2013

Op 3 september stelden we vast dat een derde van het Ferrarisbos, een historisch en ecologisch waardevol bos met 250 jaar oude eiken, was gekapt. Zo moest een waardevol stuk bos verdwijnen voor een zoveelste kantoorgebouw in Wilrijk. Groen Wilrijk reikt nu de hand aan alle andere fracties: laat ons, na ons eerder unaniem uitgebrachte negatieve advies naar de stad Antwerpen tegen de kap, nu een gezamenlijke én duurzame actie ondernemen. We werken een ruimtelijk uitvoeringsplan uit, met als doel het resterende deel van het Ferrarisbos te beschermen. Alleszins vraagt Groen aan het districtsbestuur om de problematiek van dit en andere zonevreemde bossen aan te kaarten bij minister Schauvliege. Groen diende een decreet in het Vlaamse parlement in om waardevolle bossen te beschermen. Misschien kan de Vlaamse regering daar wat inspiratie uit halen?