Besparingen op flankerend onderwijsbeleid

22 December 2014

Freya Piryns interpelleerde schepen voor onderwijs Marinower over de forse besparing op het flankerend onderwijsbeleid. Terwijl onze scholen kreunen onder de uitdagingen op vlak van gelijke onderwijskansen, wordt Stad Antwerpen koud gepakt door besparingen vanuit de Vlaamse regering, die nota bene een afspiegeling is van het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, cdenv en OpenVLD, cdenv).  Interpellatie

Verschillende onderwijsschepenen kregen van Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een forse besparing, tot 30% op het flankerend onderwijsbeleid, in de bus. Deze besparing is een nieuwe, harde klap voor het gelijke-kansenbeleid in het Vlaams onderwijs en voor onze stad in het bijzonder. Antwerpen wordt hier, net als vele andere steden en gemeenten koud gepakt, terwijl onze scholen kreunen onder de uitdagingen op vlak van gelijke onderwijskansen.

Vandaar volgende vragen:

  • Wat betekent deze besparing concreet voor het Antwerpse onderwijs? Om hoeveel geld gaat het exact?
  • Welke concrete projecten en acties werden tot op heden met deze Vlaamse budgetten gefinancierd?
  • Op welke manier werd de schepen hiervan op de hoogte gebracht? Heeft de schepen overleg gehad met de Vlaamse regering over deze en eventuele andere besparingen die het Antwerpse onderwijs zullen treffen?
  • Heeft de schepen enig zicht op welk lot het flankerend onderwijsbeleid in de toekomst beschoren is eens het budget is ondergebracht in het Gemeentefonds?
  • Is de stad van plan dit verlies aan middelen voor de Antwerpse scholen te compenseren? 

 

Antwoord schepen Marinower

Volgens schepen Marinower is er inderdaad een besparing vanuit Vlaanderen op het flankerend onderwijsbeleid. Voor Antwerpen gaat dit over zo'n €100.000 of 29,3%. Maar schepen Marinower beweert wel dat de verlaging van de fondsen niet zal leiden tot het schrappen of afbouwen van specifieke projecten. Het is immers slechts een daling van 0,82% van het totale budget in de stad voor flankerend onderwijsbeleid.

 

Repliek Freya Piryns

Freya Piryns hoopte dat schepen Marinower zijn onrust over deze besparing vanuit Vlaanderen iets duidelijker zou uitspreken. Schepen Marinwoer spreekt over "onaangenaam", maar Freya Piryns noemt dit "onverantwoord".

 

Bekijk hier het debat op de Antwerpse gemeenteraad: