Groen maakt van betaalbaar wonen een topprioriteit

13 Januari 2018

Groen maakt van betaalbaar wonen een topprioriteit

Steeds meer jonge mensen, alleenstaande moeders of vaders, mensen die uit elkaar gaan, ouderen vinden het moeilijk om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden.

De druk op de onderkant van de woningmarkt wordt hierdoor enorm en de deur voor huisjesmelkers staat wagenwijd open. Veel mensen komen terecht in ongezonde krotten. We hebben het dan over panden waar de schimmel letterlijk van de muur valt.

Voor Groen is betaalbaar en gezond wonen één van dé prioriteiten. Om iets aan de Antwerpse wooncrisis te doen, is er dringend een koerswijziging nodig. We mogen geen dag langer wachten om tegemoet te komen aan de stijgende nood aan betaalbare, kwalitatieve, maar ook klimaatgerichte en toekomstgerichte woningen.

Dat kan op verschillende manieren. Zo stellen wij voor om dat bij grote nieuwe projecten minstens twee derde van de woningen betaalbaar moeten zijn. Met betaalbaar bedoelen we dat mensen er niet meer dan een derde van hun inkomen aan spenderen.

Daarnaast zijn we ook voorstander van het invoeren van richthuurprijzen. Met zo'n systeem kan je per buurt op basis van de grootte en de kwaliteit van de woning berekenen wat een billijke prijs is, zowel voor de huurder als de verhuurder. Als je dat in kaart brengt in Antwerpen, dan geef je zowel de verhuurder als de huurder een instrument om tot een juiste prijs te komen. Het is ook mogelijkheid om hier premies aan te koppelen, zodat verhuurders gestimuleerd worden om hun woning te renoveren en gezond te maken. In ruil voor zo’n premie moeten ze zich dan houden aan de afgesproken richthuurprijs.