Groen voert actie tegen betonnen woestijn in Kievitwijk

17 Augustus 2018

De stedenbouwkundige voorschriften van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II voorzien dat minimum 50% van het gebied als groene ruimte wordt ingericht en een doorwortelbare laag van minstens 1,5 meter heeft, zodat bomen en struiken kunnen aangeplant worden. 

 

“De stad lapt deze voorschriften nu aan zijn laars”, zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen. “Nog geen 36% van het publiek domein zal als groene ruimte worden aangelegd. En op nog geen 15% daarvan zullen bomen en struiken geplant kunnen worden. Dat is onaanvaardbaar.”

 

Kievit fase I is een doodse wijk geworden zonder groen. Daar kwam vanuit de buurt – terecht – veel kritiek op. Het is dan ook verwonderlijk dat de voorschriften uit Kievit fase II, die in nauw overleg met de wijk werden uitgewerkt, niet worden gevolgd.

 

Groen-districtsschepen Tom Van den Borne vult aan: “Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt in nauw overleg met de buurt, net om te vermijden dat de Kievitwijk verder ‘versteent’ tot een betonnen woestijn. Dat wilden de buurtbewoners hoe dan ook vermijden. In plaats van te zorgen voor een aangename en groene leefomgeving, creëert de stad opnieuw een hitte-eiland in het midden van deze dichtbevolkte buurt.”