Bewijs geleverd: volledige overkapping én Ringland zijn niet combineerbaar met Oosterweel

20 Mei 2016

Ringland is niet combineerbaar met de Oosterweelverbinding en een volledige overkapping van de Antwerpse Ring is onmogelijk. Dat blijkt uit antwoorden van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan Wouter Van Besien. De Antwerpse Groen-fractieleider roept intendant Alexander D'Hooge op om zich niet langer te verstoppen en het Oosterweel-tracé te verwerpen: "Het biedt onvoldoende kansen om de leefbaarheid van Antwerpen maximaal te verhogen, en dat is net de opdracht van de intendant."  meer

"Al dan een jaar houden Vlaams minister Weyts en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) bij hoog en bij laag vol dat de Antwerpse Ring volledig overkapbaar is", zegt Van Besien. "Volgens hen is de Oosterweelverbinding ook best combineerbaar met Ringland, inclusief het systeem van gescheiden tunnels en het uit elkaar halen van doorgaand en plaatselijk verkeer. Nu blijkt dat ze al die tijd staalhard hebben gelogen."

 

De kern van de discussie draait om de overkapping van de zogenaamde Hollandse Knoop. Dat is de befaamde nieuwe verkeerswisselaar ter hoogte van Borgerhout, Antwerpen-Noord, Deurne en Merksem om de Ring aan te sluiten op de nieuwe Oosterweelautostrade richting de nieuwe Scheldetunnel. "In juli 2015, bijna een jaar geleden, toonde de BAM een dia aan de gemeenschappelijke commissie met gemeenteraadsleden en districtsraadsleden van Antwerpen, met een Hollandse knoop die overkapt was", legt Van Besien uit. "Een jaar later blijkt dat er geen enkel plan is over hoe die overkapping van de Hollandse Knoop gerealiseerd kan worden. Sterker, er is zelfs nooit een opdracht gegeven om zo'n plan te maken. Minister Weyts heeft bijgevolg niets in handen dat aantoont dat de Hollandse knoop overkapbaar is. Meer nog, hij ziet enkel problemen."

 

De enige opdracht die ooit aan de BAM is gegeven, is om de muren op de plaats van de Hollandse Knoop dik genoeg te maken en plaats te voorzien voor vluchtwegen. "Er zijn géén bouwkundige tekeningen die aantonen dat de Hollandse Knoop technisch gezien kan overkapt worden. Er is géén opdracht om een overkapping uit te tekenen. Er is zelfs géén opdracht om te onderzoeken of een overkapping op die locatie wel mogelijk is. Er is géén ontwerpend onderzoek gedaan om te zien hoe zo'n overkapping er ondergronds zou uit zien. Er zijn géén ingenieurs bezig met de effectieve haalbaarheid van een overkapping in deze zone. Er bestaan geen grondplannen en doorsnedes die de haalbaarheid van een overkapping in combinatie met het BAM-tracé aantonen. Er is dus niets, buiten een dia die getoond werd op de commissie in den Bell. Het enige wat deze Vlaamse regering zegt, is: 'We verstevigen de muren, dan kan er later een dak op'. Dit getuigt van een lachwekkende naïviteit."

 

Ook de combinatie van de Hollandse knoop met Ringland blijkt onmogelijk. "De minister toont één schets van hoe Ringland en het systeem van de gescheiden tunnels gekoppeld kunnen worden aan de Hollandse knoop. Die tekening toont tussen het Sportpaleis en de Stenenbrug een monsterlijk stuk Ring zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Het zou betekenen dat de Ring ter hoogte van Trix 160 meter breed wordt. De appartementsgebouwen aan het Cogelsplein zouden op 50 meter van de Ring komen te liggen en de effecten van de Oosterweelverbinding lopen met dit plan nog veel zuidelijker door, namelijk tot aan de Stenenbrug. Ik neem aan dat niemand zo'n scenario verdedigt, zelfs minister Weyts niet. En dus moet er een keuze gemaakt worden: of Ringland, of de Hollandse knoop."

 

Voor Van Besien is die keuze en de opdracht voor minister Weyts kristalhelder: "Schrap de Hollandse Knoop en samen met die Knoop het hele Oosterweeltracé. Ga voor een volledige overkapping van de Ring, zoals officieel ook de ambitie van het stadsbestuur is. Als de Hollandse Knoop blijft openliggen, is dit voor de leefbaarheid van een groot stuk van Antwerpen nefast. Mijn oproep aan intendant Alexander D'Hooghe is dan ook dringendverstop u niet langer en veroordeel het Oosterweeltracé. Het biedt onvoldoende kansen om de leefbaarheid van Antwerpen zo maximaal mogelijk te verhogen. En die leefbaarheid verhogen is net uw opdracht."

 

Hieronder de plannen van het veelkoppige monster dat de nieuwe autostrade dwars door onze stad dreigt te worden. Een kluwen van baanvakken, ter hoogte van Trix tot wel 160m breed.