Groen, PVDA en sp.a starten onderhandelingen in Borgerhout

30 November 2018

Groen, PVDA en sp.a starten onderhandelingen in Borgerhout

In Borgerhout start Groen coalitiegesprekken op met PVDA en sp.a. De drie partijen hebben de afgelopen zes jaar goed samengewerkt in het district en wensen deze samenwerking dan ook verder te zetten.“De Borgerhoutenaars hebben de huidige coalitie beloond”, zegt Marij Preneel van Groen. “In totaal zijn we van 14 naar 16 zetels gegaan, met ruim 62% van de stemmen. We hebben een duidelijk mandaat gekregen om verder te gaan op hetzelfde elan.” Groen, dat als grootste partij de gesprekken heeft geleid, heeft de tijd genomen om ook met de andere partijen (uitgezonderd Vlaams Belang) te praten.Preneel: “Het waren constructieve en inspirerende gesprekken waaruit bij alle partijen een groot engagement voor Borgerhout blijkt. De inhoudelijke overeenkomsten waren uiteindelijk het grootst met de programma’s van sp.a en pvda.”