Borgerhout verwelkomt 10 nieuwe Pleinpatrons

21 Juni 2016

samenwerking jeugdwerkorganisatiesJES

In met de , KRAS en Samen op Straat (SOS) zet het district Borgerhout deze zomer 10 nieuwe Pleinpatrons in. Dit zijn jongeren uit de buurt die activiteiten voor andere jongeren begeleiden en helpen om plein- en wijkevenementen in goede banen te leiden. "De Pleinpatrons zijn erg belangrijk voor Borgerhout", zegt een trotse schepen van Jeugd Omar Al Jattari (Groen). "Ze hebben een positieve impact op het samenleven en het buurtgevoel, ze zorgen voor een goede sfeer en ze slagen er in om potentiële incidenten en overlast te vermijden."

In totaal zullen er deze zomer 22 Borgerhoutse Pleinpatrons aan de slag gaan. Het bewijst het grote succes van dit project dat vorig jaar onder impuls van de jeugdorganisaties, het district én de jongeren zelf werd opgestart. "De Pleinpatrons zorgen voor een positieve dynamiek en vormen belangrijke brugfiguren tussen de buurt en de betrokken organisaties", legt Al Jattari uit. "De ruimte in Borgerhout is erg beperkt en onze pleinen worden druk bezocht door verschillende groepen. Ik ben zelf afkomstig van het Terloplein en weet dat er daardoor soms spanningen ontstaan. De Pleinpatrons zorgen ervoor dat jongeren zich welkom voelen en mee betrokken worden bij de organisatie van evenementen en activiteiten. Ze staan tussen de jongeren en zorgen ervoor dat deze jongeren hun energie op een positieve manier kwijt kunnen."

Door de vele enthousiaste reacties heeft het district nu beslist om te investeren in 10 nieuwe Pleinpatrons. Nieuw dit jaar is dat het project erkend is door de dienst Jeugd en Onderwijs. "Alle Pleinpatrons hebben een professionele vorming gevolgd waarin ze hebben geleerd om samen te werken, initiatief te nemen en om te gaan met diversiteit", legt Al Jattari uit. "Hierdoor beschikken ze over de  nodige competenties en kwaliteiten om als volwaardige partners mee ingezet te worden in ons district. We kijken dan ook vol verwachting uit naar deze nieuwe en uitgebreide samenwerking."

"Door de uitbreiding van het project kunnen we dit jaar ook meerdere wijken en pleinen bedienen", aldus de Groen-schepen. "Zo zullen de Pleinpatrons onder meer ingezet worden op het Terloplein, Spoor Oost, het Krugerplein, het Vincotteplein, het Naeyaertplein en de Bloemstraat. Ook tal van evenementen en activiteiten die deze zomer georganiseerd worden door het district én de verschillende jeugdwerkorganisaties worden in goede banen geleid door deze 22 geëngageerde jongeren."