Borgerhout wil buurtvergaderingen en garanties tegen overlast Sinksenfoor

10 Februari 2015

Over exact 104 dagen staat de Sinksenfoor op Spoor Oost. De bewoners van de appartementsgebouwen van Hof ter Lo en de bewoners uit de nabijgelegen wijk rond het Terloplein weten van niets. Ook het districtsbestuur is niet op de hoogte van het exacte foorplan: waar komt de parking voor bezoekers van de foor? Hoe staan de kramen georiënteerd? Waar is de toegang voor vrachtwagens en auto's? Welke normen worden gehanteerd voor lawaaioverlast en tot hoe laat mogen de attracties open blijven? Het districtsbestuur van Borgerhout vraagt dat de stad zo snel mogelijk de buurt en eist bijkomende maatregelen om de overlast voor de omwonenden te beperken. Nu eindelijk duidelijk is dat de Sinksenfoor naar Spoor Oost komt, vraagt het districtsbestuur van Borgerhout nogmaals aan het stadsbestuur om de omwonenden in te lichten en rekening te houden met hun verzuchtingen. Tot nu toe is er één bewonersvergadering geweest over Spoor Oost, in juni 2013, en twee denkdagen. Het ging telkens over de inrichting van de site. Over de komst van de Sinksenfoor, het lawaai en het extra verkeer dat de foor met zich mee brengt, is het nog nooit gegaan. Bevoegde schepen Rob Van de Velde kon dat steeds voor zich uitschuiven omdat er nog geen beslissing was over de locatie. "Onbegrijpelijk," vindt districtsvoorzitter Marij Preneel, "de Sinksenfoor is moeten vertrekken van de gedempte Zuiderdokken omwille van het aanhoudend burenprotest en zelfs gerechtelijke procedures. Dan zou het stadsbestuur toch moeten weten dat ze bij een nieuwe locatie heel omzichtig moeten te werk moet gaan en de bewoners van bij het begin betrekken, informeren én beschermen?"Het eerste advies dat het districtsbestuur van Borgerhout schreef over Spoor Oost dateert al van december 2013. Daarin wordt uitdrukkelijk gevraagd om

?       een grondige studie te laten uitvoeren om het lawaaioverlast tot een minimum te beperken.

?       de garantie te geven en de strenge normen die er nu zijn voor de Sinksenfoor qua lawaai en openingsuren onverkort te handhaven op Spoor Oost

?       alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de verkeersdruk op de buurt door de komst van de Sinksenfoor niet zou toenemen.

Het stadsbestuur heeft geen studie laten uitvoeren naar de lawaaioverlast, noch is er een specifieke studie gedaan naar de verkeersafwikkeling voor de Sinksenfoor.

Alles gebeurt last minute, en dus is er geen tijd voor een deftig plan. We nemen het belang van onze bewoners ter harte en willen redden wat er te redden valt. Het districtsbestuur heeft nu aan het stadsbestuur gevraagd om zo snel als mogelijk een brede communicatie te voeren naar de buurt. Een aantal bewoners van de blokken van Hof ter Lo stelt een knip voor in de Buurtspoorweglei omdat de rechtstreekse toegang tot Spoor Oost van aan de Noordersingel nog niet klaar zal zijn. Ook dat voorstel moet ernstig worden onderzocht. En er moet een brede campagne komen over hoe je de Sinksenfoor op Spoor Oost kan bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. Tot slot eist het districtsbestuur dat de normen voor geluidsoverlast en de openingsuren die golden voor de Sinksenfoor op de gedempte Zuiderdokken, onverkort gehandhaafd blijven op Spoor Oost. "Voor de editie van 2016 willen we sowieso een grondige evaluatie met de buurt en de garantie dat er bijkomende maatregelen worden genomen. Dit is niet voor herhaling vatbaar," besluit Preneel.