Groen Antwerpen vraagt dringende wijziging van bouwcode in functie van parkeernorm

26 November 2019

Groen Antwerpen vraagt dringende wijziging van bouwcode in functie van parkeernorm

Lagere parkeernorm maakt bouwen goedkoper én sluit aan bij Toekomstverbond

Vandaag kopt De Standaard dat bouwpromotoren niet meer van hun parkeerplaatsen af raken. Onder druk van lokale parkeernormen bouwen vastgoedontwikkelaars parkings waarop niemand nog zit te wachten. Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens: “De huidige Antwerpse bouwcode is niet meer van deze tijd. Wij pleiten al jaren voor een lage maximale parkeernorm die kan variëren afhankelijk van de locatie in de stad. Daardoor wordt bouwen goedkoper én evolueren we richting modal shift zoals afgesproken in het Toekomstverbond.”

De minimale parkeernorm die is opgenomen in de bouwcode van de stad ligt veel te hoog. Het wijzigend mobiliteitsgedrag van stedelingen en nieuwkomers in de stad maakt dat er, ook vandaag nog, parkings gebouwd worden die niet zullen gebruikt of verkocht worden.

Andere steden, zowel in binnen- als buitenland, hebben de trend wél begrepen en werken met maximale parkeernormen die vaak nog veel lager liggen dan de minimale normen in Antwerpen. Kijk maar naar Amsterdam, Gent en Hamburg.

Groen pleit dan ook voor een snelle wijziging van de bouwcode waarbij we:

  • Werken met een lage maximale parkeernorm (zoals bijvoorbeeld in Gent)
  • Die parkeernorm ook laten variëren al naargelang de locatie in de stad: daar waar er een heel goede ontsluiting is met openbaar vervoer (zoals bijvoorbeeld in het centrum van de stad) kan de norm ook zéér laag zijn, is de ontsluiting met openbaar vervoer iets minder goed, kan de norm iets hoger zijn.

Giebens: “Een lagere parkeernorm zorgt voor een lagere bouwkost. Daardoor wordt wonen in de stad betaalbaarder. Bovendien sluiten we perfect aan bij de modal shift die is afgesproken in het Toekomstverbond en bij de mentaliteitswijziging van stedelingen die steeds meer inzetten op alternatieven zoals de (deel)fiets, openbaar vervoer en deelautosystemen.”

Groen zal in de gemeenteraad van december een motie indien waarin het college wordt opgeroepen zeer snel werk te maken van de wijziging van de bouwcode in die zin. Bovendien roept de partij op om inpandige parkeerplaatsen die nu leeg staan om te bouwen tot buurtparkings voor auto’s en fietsen.