Antwerps college zet door met mega-bouwproject voor Land Invest Group

17 November 2017

Antwerps college zet door met mega-bouwproject voor Land Invest Group

Het Antwerps college zet de lichten op groen om samen met Land Invest Group een mega-bouwproject met onder meer vier hoge woontorens te realiseren op de Slachthuissite. 

Het grootste woningbouwproject van Antwerpen. Het heeft daartoe vandaag het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd. Groen vraagt dat de goedkeuring wordt opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de nauwe banden tussen het Antwerps college en Land Invest Group. Het diende daar gisteren een klacht over in.  

“Het college legt met deze beslissing de vernietigende adviezen van de stedelijke diensten naast zich neer. Daaruit blijkt dat de leefbaarheid er op zowat alle vlakken fors op achteruit gaat", zeggen Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens en Wouter Van Besien. "Het is duidelijk dat het college slechts één doel heeft: projectontwikkelaar Land Invest Group op zijn wenken bedienen door het zoveel mogelijk appartementen te laten bouwen. Het belang van de Antwerpenaar wordt hier zonder scrupules aan de kant geschoven en ondergeschikt gemaakt aan commerciële belangen en vriendjespolitiek.”
 
Met de huidige plannen wordt Den Dam de wijk met de 2e hoogste bevolkingsdichtheid van België. Land Invest Group krijgt de toelating om er 2400 nieuwe woningen bij te bouwen, goed voor 4900 nieuwe inwoners. Volgens de adviezen van de stedelijke diensten over de komst van hoogbouw op deze locatie, komt de leefbaarheid in de buurt hierdoor zwaar onder druk te staan. “Zowel naar woondichtheid, openbare ruimte, groen, luchtkwaliteit, geluid als veiligheid zijn er tal van bedenkingen en bezwaren”, aldus Giebens. “Het college negeert die en doet gewoon verder of er niets aan de hand is.”
 
De goedgekeurde plannen wijzen volgens Groen op stadsontwikkeling van de aller slechtste soort. Giebens: “Uiteraard is er nood aan meer betaalbare woningen, maar als je voor zo’n hoge bevolkingsdichtheid kiest, dan moet dit samengaan met voldoende kwalitatieve openbare en groene ruimte, performant openbaar vervoer, voldoende deelauto’s, degelijke fietsinfrastructuur, voldoende voorzieningen, kwalitatief speelweefsel en veilige en aangename voetgangersverbindingen. Elk van deze voorwaarden worden met dit plan ondermaats ingevuld.”
 
Volgens Wouter Van Besien is er meer aan de hand. "De stad probeert op korte termijn zoveel mogelijk winst te slaan uit de verkoop van haar gronden aan projectontwikkelaars. Land Invest Group krijgt hierin een bevoorrechte positie. De nauwe banden tussen het stadsbestuur en Land Invest Group maken een samenwerking op basis van objectieve parameters onmogelijk. De inwoners van Antwerpen verdienen dit niet en verwachten van hun politici dat ze eerlijk en integer besturen.”

Enkele fragmenten uit de adviezen van de stedelijke diensten:

  • ‘Het plan focust eenzijdig op de woonfunctie.’
  • 'De dichtheid die hier beoogd wordt is op dit moment te hoog. Uiteindelijk staat de leefbaarheid hiermee onder druk'
  • ‘Het is onduidelijk hoe de behoefte aan publieke voorzieningen wordt gerealiseerd/gefinancierd.’
  • 'De oppervlakte kwalitatieve groene buitenruimte lijkt ons niet in verhouding tot het totale aantal geplande en reeds aanwezige wooneenheden. Zitten we niet over het plafond van de draagkracht?'
  • ‘Er moet een koppeling komen tussen de ontwikkelingen en harde randvoorwaarden met betrekking tot geluid- en luchtkwaliteit.’
  • ‘Het is niet duidelijk of de stikstofconcentraties voor de bewoners van de hoogbouw aanvaardbare niveaus bereikt.’
  • ‘Zowel voor daglicht als zonlicht is de beoordeling niet aanvaardbaar. De circulatie en de ontsluiting van de wijk moeten verder worden onderzocht.’

Link naar de adviezen locatiegeschiktheid hoogbouw Slachthuissite
Link naar het Collegebesluit 17nov2017 - voorontwerp RUP Slachthuissite