Bouwtoelating voor megalomane plannen voor het clubhuis van de jachthaven

27 Maart 2014

Joris Giebens ondervroeg afgelopen woensdag schepen Van de Velde over de vergunning die het stadsbestuur afleverde voor de uitbreiding van het clubhuis van de jachthaven op Linkeroever. Het gaat over megalomane plannen met een verviervoudiging van de bestaande ruimte. Buurtbewoners zijn ongerust over de plannen en tekenden beroep aan.  Momenteel heeft het clubhuis een oppervlakte van 750m² + 60m² terrassen. Dat zou naar 2700m² + 672m² terrassen gaan. De Royal Yacht Club van België dienden een bouwaanvraag in voor een complex met bar, restaurant, feestzalen, bibliotheek, wardroom, seminarieruimtes, leslokalen, douches, kleedruimtes, .... Buiten komen er grote terassen. Er zou ook een parking voor 132 wagens voorzien zijn in de vergunning, maar die zou nergens op de plannen zijn uitgetekend.

 

De plek waar dit clubhuis zou verrijzen, ligt aan de Scheldeoever. Volgens het gewestplan gaat het over een zone voor dagrecreatie en kan hier een dergelijk groot horecacomplex niet worden vergund. De stedenbouwkundige ambtenaar nam in zijn advies één expliciete voorwaarde op om het gebouw te vergunnen: het gebouw zou enkel mogen gebruikt worden voor clubactiviteiten. Doorverhuren aan externen voor feesten en evenementen zou dus niet mogen. Ondanks de ongerustheid van de buurt en het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar heeft het stadsbestuur dit advies naast zich neergelegd en nam ze deze voorwaarde niet op in de bouwvergunning. De club mag de gebouwen nu gaan uitbaten als feestzalencomplex.

 

Op de commissie herinnerde Joris Giebens schepen Van de Velde aan zijn belofte van het begin van de legislatuur om bij grote bouwprojecten in overleg te gaan met de buurt. Na bijkomende vragen gaf de schepen schoortvoetend toe dat hij misschien wel eens de moeite gaat doen om beide partijen bij mekaar te brengen voor een gesprek. Joris Giebens attendeerde de schepen erop dat hij wat dat betreft misschien eens een voorbeeld kan nemen aan zijn collega Kennis, die na protest van de buurtbewoners van de Zoo aan tafel is gaan zitten met buurtbewoners en de Zoo en een compromis uit de brand sleepte.

 

 

 

Beeldopnames van de commissie 26 maart 2014

BIJLAGEN:
20140326%202014_IV_00090%20-%20IV%20Joris%20Giebens%20-%20Bouwvergunning%20voor%20een%20nieuw%20%27clubhuis%27%20voor%20de%20Royal%20Yacht%20Club%20van%20Belgi%C3%AB.pdf