Bouwvergunning werfwerken Oosterweel: Groen Antwerpen verbolgen over gebrek aan inspraakmogelijkheden

16 Juli 2021

Bouwvergunning werfwerken Oosterweel: Groen Antwerpen verbolgen over gebrek aan inspraakmogelijkheden

‘Werf van de eeuw wordt er snel-snel doorgejaagd’

Antwerpen, 15 juli 2021 – Groen nam gisteren kennis van de inhoud van de bouwvergunning voor werfwerkzaamheden voor de Oosterweelverbinding op rechteroever tijdens een webinar van Lantis. De impact van de werfzone op de getroffen wijken is enorm. Groen klaagt de zeer beperkte inspraakmogelijkheden aan en eist een verlenging van het openbaar onderzoek en een degelijke informatiecampagne in alle getroffen wijken.

“Het gaat hier om zeer ingrijpende zaken met een enorme impact op bewoners, die niet weten wat op hen afkomt. Dit er snel-snel doorjagen, tussen de soep en de patatten in de zomervakantie, zonder een degelijke informatiecampagne, is not done. In totaal zijn er nog amper zes halve dagen waarop Antwerpenaren, op afspraak en niet langer dan een half uur, het dossier van 500 bladzijden kunnen inkijken. Dat is geen inspraak, dat is hopen dat niemand dit gaat doen, zodat de ‘werf van de eeuw’ zonder tegenprutteling kan doorgaan”, aldus Groen-gemeenteraadslid Ilse van Dienderen.

Sinds 5 juli is er een openbaar onderzoek over de eerste werffase van de Oosterweelwerf. Het gaat over de bouwvergunning voor de eerste fase in de volledige werfzone tussen Masurebrug (Merksem/Luchtbal), Royerssluis (Eilandje) en Turnhoutsebaan (Deurne/Borgerhout). Deze werfzone grenst aan dichtbevolkte wijken als Luchtbal, Merksem, Eilandje, Dam, Antwerpen-Noord, Deurne en Borgerhout.

De impact is enorm: het gaat om ontbossingen, 58 ha in totaal, en daar komt via deze aanvraag nog bij. De compensaties voor dit verloren groen zullen voor ruim 30 ha buiten Antwerpen worden aangelegd. Er wordt gesproken van een werfzone tot 30m van bewoning met alle stof-, geluids- en verkeershinder voor de bewoners als gevolg, en dit in sommige wijken tot 2030. Er komen grondwaterbemalingen met mogelijke impact op groenzones en stabiliteit. Qua grondverzet is het onduidelijk wat de milieukwaliteit is van de vergraven grond. Het is ook nog in het duister tasten welke concrete minder-hinder-maatregelen voor de bewoners getroffen gaan worden: hebben ze bv. recht op een overlastvergoeding?

Groen eist dat Lantis en het stadsbestuur de getroffen bewoners degelijk informeert en hen de mogelijkheid geeft tot meer inspraak. Dat wil zeggen:

  • Verleng het openbaar onderzoek minimaal met nog eens 30 dagen tot 2 september
  • Stel meer momenten ter beschikking om het dossier in te kijken
  • Zorg ervoor dat het dossier kan geconsulteerd worden op locaties in alle de betrokken wijken
  • Verwittig de bewoners van deze extra inspraakmogelijkheden.