Buurtbugetten van start met wervende campagne

09 September 2016

De buurtbudgetten zijn een belangrijk groen accent in ons nieuw bestuursakkoord. Voor Groen gaat inspraak en participatie verder dan een info moment of bewonersvergadering. Daarom kozen we ervoor om enerzijds nog meer in te zetten op onze buurtmobiel en anderzijds bewoners te stimuleren en ondersteunen om samen met ons District hun buurt 'te maken'. Dit doen we door de invoering van het buurtbudget. Eind juni werd het toelagereglement gestemd in de districtsraad. Maar bij het reglement stopt het niet, we ontwikkelden een wervende campagne om de ideeën van de buurt te verzamelen en gaan hiermee van start in twee buurten. Arena- Muggenberg en Kronenburg. We willen mensen niet alleen financieel ondersteunen maar ook inhoudelijk. Op die manier is ons reglement voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen professionele projectschrijver te zijn om toch een idee voor het buurtbudget in te dienen. We vertrekken van de dromen die mensen voor hun buurt hebben, samen vertalen we die droom in een idee. De campagne in Muggenberg- Arena zal gelanceerd worden op de buurtpicknik van Arena Utopia op vrijdag 9 september om 17 uur, dan kan je aan de buurtmobiel samen met andere bewoners dromen, wilde ideeën voorstellen en brainstormen en je idee indienen via het invulformulier. De buurtmobiel staat er een tweede keer tijdens de rommelmarkt op zondag 11 september. Bovendien krijgen alle mensen van de buurt een uitnodigingskaartje met invulformulier in de bus waar ze hun wildste ideeën kunnen op schrijven en aan het districtshuis bezorgen of op een online platform indienen. De campagne in Kronenbrug gaat van start met de buurtmobiel op 14 oktober tijdens buurt aan de beurt.

In een tweede fase willen we mensen samenbrengen en inhoudelijk ondersteunen om van hun idee een concreet plan te maken. Dit doen we in de projectlabs. Groepjes bewoners kunnen daar met ondersteuning van het district samen nadenken hoe ideeën kunnen gerealiseerd worden. Nadien volgt er een campagne met steun van het district om de projecten bekend te maken en op het stemfestival krijgen bewoners de kans om op het idee van hun voorkeur te stemmen.