Campagne om vertrouwen in politiekorps te herstellen

15 Februari 2016

Groen roept het Antwerpse stadsbestuur op om een informatiecampagne op te starten om het vertrouwen tussen de Antwerpenaar en het politiekorps te herstellen. Dat vertrouwen is na verschillende brutale politieoptredens volgens Groen-fractieleider Wouter Van Besien bij heel wat Antwerpenaren geschonden. "Een campagne is nodig om duidelijk te maken dat onze Antwerpse agenten handelen vanuit een duidelijke gedragscode. Die laat zich  samenvatten als: respectvol, correct en hoffelijk." riepGroen

Eerder al op tot nultolerantie voor elk geval van onnodige agressie of racisme bij de Antwerpse politie. "Het is erg jammer dat het wangedrag van enkele agenten, ook de 90% andere politiemensen die wel goed bezig zijn, in een slecht daglicht stelt. Het vertrouwen in de politie ebt met rasse schreden weg en dat mogen we niet laten gebeuren. Vertrouwen in de politiediensten is essentieel voor het goed functioneren van onze stad."

Daarom is het belangrijk dat de stad en de politie haar engagement duidelijk verwoordt aan de Antwerpenaar. Voor Van Besien is dat engagement helder: "Antwerpse agenten gedragen zich  tegenover iedere Antwerpenaar respectvol, correct en hoffelijk. De meeste agenten doen dit ook. Door dit duidelijk te communiceren naar de inwoners, geeft het stadsbestuur aan dat het veel belang hecht aan een correct politieoptreden en dat het wangedrag niet zal tolereren."

Een informatiecampagne heeft volgens Van Besien nog een bijkomende doelstelling. "We maken van Antwerpenaren partners om op het engagement van de politie toe te zien. Dit door duidelijk te maken tot wie ze zich kunnen richten als de gedragsregels niet worden nageleefd. Op dit ogenblik is het voor veel Antwerpenaren allesbehalve duidelijk waar ze terecht kunnen met klachten over een politieoptreden."

Dat bleek ook uit de recente getuigenissen van Antwerpse jeugdwerkers. Die gaven aan dat Antwerpse jongeren met een migratieachtergrond zich geviseerd voelen door de Antwerpse politie en naar eigen zeggen regelmatig in aanraking kwamen met politiemensen die hen uitscholden en hardhandig aanpakten. "Deze jongeren durven vaak geen klacht neer te leggen", aldus Van Besien. "Uit schrik, of omdat ze denken dat ze toch niet ernstig zullen worden genomen. Een informatiecampagne kan ervoor zorgen dat deze drempels worden weggenomen en het vertrouwen wordt hersteld."