Maak cultuur toegankelijk voor alle Antwerpse kinderen en jongeren

30 Augustus 2020

Maak cultuur toegankelijk voor alle Antwerpse kinderen en jongeren

Nu het duidelijk wordt dat cultuur op school niet is opgenomen in de plannen voor de heropstart van de scholen in Antwerpen, trekt Groen aan de alarmbel. Gemeenteraadslid Ikrame Kastit: “Cultuur is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Als er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden voor zwemuitstappen en stages, moet dat ook voor culturele activiteiten kunnen.”

Kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is een verrijkende manier van leren waar alle kinderen en jongeren recht op hebben. Het stimuleert andere zintuigen dan op de schoolbanken, maakt er een belevenis van en zorgt voor hun welzijn. De kernopdracht van een school is de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Schoolvoorstelling zijn daarom essentieel. Hierdoor haal je alle eindtermen. Cultuur is een essentiële dienstverlener.

Groen Antwerpen vraagt aan de schepenen Beels en Ait Daoud om duidelijke richtlijnen te ontwikkelen samen met scholen en de cultuursector om toegang tot cultuur te faciliteren. De huidige crisis legde de kloof tussen verschillende socio-economische situaties reeds bloot. Deze kloof dreigt nog groter te worden.

Kastit: “Nu hebben we nood aan leiderschap en moed. We vragen aan de schepenen om initiatief te nemen zodat leerkrachten, schooldirecties en de cultuursector daadwerkelijke steun krijgen. Voor de ontwikkeling van al onze Antwerpse kinderen en jongeren. In deze woelige periode hebben zij daar absoluut nood aan.”