"De ene Ring is blijkbaar de andere niet"

15 April 2016

Groen begrijpt minister van Mobiliteit Ben Weyts (NVA) niet."Voor de Brusselse Ring is hij voor het scheiden van de verkeersstromen, maar voor de Antwerpse Ring is hij ertegen", zegt Wouter Van Besien in het opiniestuk dat op 15 april verscheen in Gazet van Antwerpen.  De voormalige Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen was deze week niet mals voor het BAM-tracé.

"Het is volstrekt fout om vast te houden aan een tracé dat recht door de stad loopt. Deze vergissing zullen we minstens 150 jaar met ons meedragen." Het is inderdaad onbegrijpelijk waarom de Vlaamse regering zich zo vastklampt aan een project waarvan de problemen zich blijven opstapelen. De nieuwste episode in het verhaal: de boycot van de Vlaamse regering om de verkeersstromen op de Antwerpse Ring te vereenvoudigenEen operatie die nochtans door minister van Mobiliteit Ben Weyts als zeer nuttig wordt beschouwd, tenminste in Brussel.

 

Antwerpen is Brussel niet
Wat is het verschil tussen een auto die over de Antwerpse Ring rijdt en een auto die over de Brusselse Ring rijdt? Ik zou het ook niet weten, maar volgens minister Weyts is er blijkbaar een groot verschil. Net voor de paasvakantie haalde minister Weyts de loftrompet boven over het systeem van het scheiden van bestemmingsverkeer (auto's en vrachtwagens die in de stad moeten zijn) en doorgaand verkeer (dat de Ring alleen gebruikt om te passeren). Hij deed dat toen hij zijn plannen voor de werken aan de Ring van Brussel voorstelde. In de krant zei de minister: "De herinrichting is nodig omdat er nu te veel weefbewegingen voorkomen op de Ring. Door het hoge aantal op- en afritten moeten te veel voertuigen op korte tijd van rijstrook veranderen en dat veroorzaakt vaak gevaarlijke verkeerssituaties."

 

Het plan van Ringland
Over naar de Antwerpse Ring. Daar is het de burgerbeweging Ringland die deze stelling hard verdedigt. De voorstellen van Ringland bevatten verschillende tunnels voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer, als één element om de mobiliteit te verbeteren. Minder weefbewegingen en minder ongevallen zorgen immers voor minder files. Net wat de minister zegt dus over de Brusselse Ring, maar raar genoeg niet over de Antwerpse Ring. Want in de plannen die minister Weyts en BAM op tafel hebben gelegd, is er van scheiding van verkeersstromen helemaal geen sprake.En het gaat zelfs verder. Voor de Antwerpse Ring organiseren BAM en de Vlaamse regering een boycot voor het systeem van de gescheiden verkeersstromenOnder druk van onder meer Ringland en van het enthousiasme van de Antwerpenaren voor de overkapping van de Ring heeft de Vlaamse regering een onafhankelijke intendant aangesteldDie intendant moet onderzoeken hoe en waar de Antwerpse Ring kan worden overkapt. Maar hij heeft tegelijkertijd het verbod gekregen om over de vereenvoudiging van de verkeersstromen iets te zeggen. In de opdracht van de intendant heeft de Vlaamse regering dit letterlijk opgenomen.Het is aan BAM om, samen met de Vlaamse administratie, hierover voorstellen te doen. De intendant mag die voorstellen alleen maar aanvaardenAl van in september ligt die opdracht in de bak van BAM. Tot vandaag werd er geen enkel voorstel geformuleerd. Bovendien moet BAM zich beperken tot de zuidelijke helft van de Ring. Aan het noordelijk gedeelte (Borgerhout, Antwerpen-Noord, Merksem) mag niets meer veranderen, want daar zijn de plannen van de Oosterweelverbinding wat de Vlaamse regering betreft definitief en onaantastbaar.

 

BAM-tracé te ingewikkeld

Hoe komt het dat het gouden ei voor Brussel door de minister in Antwerpen wordt geboycot? De reden daarvoor is de reden die altijd opnieuw opspeelt in het dossier van Oosterweel: het BAM-tracéDie nieuwe autostrade door de stad moet koste wat het kost worden gerealiseerdAlles wat het BAM-tracé kan bedreigenmoet onder de mat worden geveegdVoorstellen voor het vereenvoudigen van het verkeer zijn gevaarlijk voor het BAM-tracéDe BAM-plannen maken het verkeer behoorlijk ingewikkeld. De aansluiting van de bestaande Ring met de nieuwe Oosterweelverbinding aan de Hollandse knoop (tussen de E313 en Schijnpoort) is bijzonder complex. Die laat niet toe dat het verkeer wordt gescheidenEn wat doet de minister? Inplaats van zijn project te veranderen, kiepert hij zijn eigen principe in de vuilbak.

 

Geef de intendant echt vrij spel. 

De oplossing ligt voor de hand. Stop met het steeds maar opnieuw excuses en flauwe redenen zoeken om met dit BAM-project door te gaan. Geef de intendant echt vrij spel. Verlos hem van het juk dat hij het BAM-tracé moet respecteren en zich niet mag bezighouden met eenvoudiger verkeersstromen. En ga op zoek naar een project dat Antwerpen enthousiast maakt. Dat wil zeggen: een project zonder nieuwe autostrade door de stad en met een echte overkapping. Dat project heet niet Oosterweel.