De impact van Oosterweel op Merksem

01 Oktober 2015

Merksem

Als partij blijven wij gekant tegen de komst van Oosterweel. Dit project zal een nieuwe autostrade trekken door het hart van Antwerpen.

Een forse toename van het verkeer in de straten van Merksem, een sterke stijging van de luchtverontreiniging vanaf de Groenendaallaan en het schrappen van de geplande eco-wijk op de plaats van de IJzerlaanbrug. Dat zijn de belangrijkste analyses die Groen maakt in een impactstudie over de komst van Oosterweel voor Merksem. "Woon je in Merksem of kom je van verder, dan heb je twee keuzes om de Oosterweeltunnel in te rijden: ofwel rijd je naar de Hollandse Knoop (via het Sportpaleis/Bisschoppenhoflaan), ofwel naar de Oosterweelknoop aan het Noordkasteel", legt districtsschepen Karin Staes uit. "Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken dat in beide gevallen zowel het plaatselijke verkeer als het doorgaande verkeer in de straten van Merksem fors zal stijgen. Het MER-rapport spreekt zelfs van een toename van veertig procent aan de Bisschoppenhoflaan."Ook de komst van de tunnelmonden aan de Groenendaallaan baart de Groene Merksemse schepen zorgen. "Er komen hier 2 tunnelmonden bij elkaar: de tunnelmond van de Ring zelf én de tunnelmond van de Oosterweeltunnel erboven. Dit heeft een enorme negatieve impact op de luchtkwaliteit in Merksem. Bovendien wordt het hele 'complex' aan de Groenendaallaan wel zeer complex. Door de 2 tunnelmonden die hier uit twee richtingen bij elkaar komen, zal de autostrade hier op maar liefst 3 verschillende niveaus komen te liggen." Karin Staes betreurt het verder dat de geplande ecowijk, goedgekeurd door het districtscollege van Merksem er niet zal komen. "Deze wijk zou op de plaats komen waar nu de IJzerlaanbrug staat. Alleen, om het verkeer tijdens de werkzaamheden voor Oosterweel te ontsluiten, zal hier een ontsluitingsweg komen, inclusief geluidsmuren. De komst van deze ontsluitingsweg vormt een zware belasting van de woonwijken errond en betekent wellicht het einde van de geplande ecowijk."

 

De Merksemse schepen zal haar bezorgdheden over de impact van Oosterweel op Merksem op tafel leggen in het districtsbestuur en ook overmaken aan de stad. "Ik wil dat deze bezorgdheden grondig bestudeerd worden en dat er maatregelen worden getroffen om Merksem te ontlasten. Als partij blijven wij gekant tegen de komst van Oosterweel. Dit project zal een nieuwe autostrade trekken door het hart van Antwerpen. Wij pleiten voor het Ringland-concept met een volledige overkapping van de Ring en een scheiding van doorgaand en plaatselijk verkeer." 

BIJLAGEN:

IMPACTSTUDIE%20GROEN%20-%20WAT%20BETEKENT%20OOSTERWEEL%20VOOR%20MERKSEM.pdf