De tragedie van Spoor Oost: vuile trukken van de foor!

14 Maart 2014

De eerste vroege lentedag. Het vroeger zo beruchte Krugerpark in Borgerhout barst in een wip uit z'n voegen. Heel veel jong geweld met moeders en vaders creëren een prettige chaos. De sfeer is uitgelaten. Tegen het middaguur loopt de speeltuin letterlijk over, de kleine spruiten lijken wel ter plekke uit de grond te schieten. En ze komen soms van ver, met de fiets én de koelbox. Op uitstap naar het Krugerpark, ooit durven bedenken?  Diezelfde eerste vroege lentedag, nog geen 500 meter verderop, ligt een desolate vlakte. 10,5 hectare open ruimte met als werktitel 'Spoor Oost'. Een vroeger rangeerstation van de NMBS, lange tijd gebruikt voor de overslag van containers. Er circuleerden al wat ideeën om met 'Spoor Oost' aan de slag te gaan. Om het succes van 'Spoor Noord' nog eens over te doen. Of om te ontwikkelen tot KMO-park, zo liet het huidige stadsbestuur optekenen in zijn bestuursakkoord. Nog niets concreet echter, en het leek erop dat er nog heel veel nagedacht moest worden vooraleer 'Spoor Oost' zou worden ontgonnen.

   
Tot het probleem van de Sinksenfoor plots zo nijpend wordt dat alles in een stroomversnelling komt. Terstond gaat het stadsbestuur onderhandelen met de NMBS over het gebruik van dit gigantisch stuk open ruimte. Het stadsbestuur pakt breed uit in de krant: de Sinksenfoor komt naar Borgerhout! En aangezien de foor maar acht weken per jaar neerstrijkt, krijgt het terrein ook een volwaardige parkfunctie, daar zullen de buurtbewoners wel oren naar hebben. Bevoegde schepen Rob Van de Velde (NVA) jubelde in Het Nieuwsblad van 22 januari jl. nog: "'En aan Spoor Oost willen we ook 10,5 hectare groen en park aanleggen. Een deel van die zone zal verhard blijven, omdat we de Sinksenfoor daar willen organiseren, maar het gebied zal stevig vergroend worden"

   
Vervolgens werd het terug muisstil, zo van die stilte die onderhandelen met de NMBS makkelijker moet maken. Bewonersvergaderingen en een heus inspraaktraject werden aangekondigd, maar wel pas als de deal met de NMBS rond is. De buurtbewoners zijn bij de pinken en richten alvast de actiegroep 'Park Spoor Oost' op. De grote nood van bewoners aan open ruimte, meer groen, een noodzakelijke buffer tegen de overlast en vervuiling van de Ring heeft hierbij een nieuwe stem. En terecht, want de logische volgorde (die van het gezond verstand) dreigt verloren te gaan. Ook al zit de urgentie bij het dossier Sinksenfoor, de hoogste nood zit bij de buurt en al haar bewoners.

   
De bevoegde schepen kondigde aan dat er in maart een beslissing zou komen over de Sinksenfoor en het nieuwe park, als de NMBS een beetje mee wilde tenminste. Vandaag is de aap uit de mouw gekomen. Het stadsbestuur heeft zijn advies klaar op het Gewestelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de Vlaamse Regering voor de werken aan Oosterweel. Eén van die adviezen gaat over het terrein Spoor Oost. Het stadsbestuur wil gedurende de werken aan de Oosterweelverbinding Spoor Oost gebruiken als parking, en mogelijk ook als tijdelijk alternatief voor de open ruimte die verdwijnt door de vele werfzones. Tegelijkertijd gaat men onderzoeken of Spoor Oost ook na de werken voor de Oosterweelverbinding als randparking kan dienen. Zelfs de  herbestemming van het terrein als KMO-park komt opnieuw in het vizier.

 

   

En dat uitgerekend op de plek die door dit stadsbestuur nog geen twee maanden geleden triomfantelijk werd aangekondigd als 10,5ha nieuw park. Uitgerekend op een terrein dat grenst aan een woonbuurt waar 6000 kinderen en jongeren wonen, die met 13 500 inwoners per vierkante kilometer de hoogste bevolkingsdichtheid van Vlaanderen heeft, en waar amper één vierkante meter groen per inwoner is. Uitgerekend hier beslist dit stadsbestuur om een parking en geen park te maken. 
Borgerhout was een park beloofd, en krijgt een afrittencomplex met een parking. Het stadsbestuur pleegt woordbreuk, en laat de inwoners van Borgerhout stikken. Of hoe op Spoor Oost de vuilste trukken al zijn bovengehaald vooraleer de foor er staat.

 

Marij Preneel, namens Groen Borgerhout