Groen stelt naam Delwaide-dok in vraag

11 Februari 2019

Groen stelt naam Delwaide-dok in vraag

Antwerpen worstelt met haar oorlogsverleden. Het was al langer geweten dat toenmalig burgemeester Leo Delwaide in de tweede wereldoorlog de kant heeft gekozen van de nazi-bezetter. Hij maakte mee mogelijk gemaakt dat er jodenrazzia's plaatsvonden in Antwerpen. Recent historisch onderzoek van historicus Herman Van Goethem toont aan dat Delwaide hierin een veel actievere rol had dan tot nu toe aangenomen.

Groen vindt dat we op een verantwoorde manier met deze zwarte pagina uit de Antwerpse geschiedenis moeten omgaan. De voorbije decennia heeft de stad zich al geëxcuseerd voor de fouten die in de oorlog werden gemaakt. Het is nu tijd om ons te buigen over een ander, symbolisch zwaarwichtig, aspect van de zaak.

In de Antwerpse haven werd een dok genoemd naar oorlogsburgemeester Delwaide. Dit is zowat de grootste eer die een politicus kan krijgen.

Wouter Van Besien: "Dit ligt toch wel zwaar op de maag. Leo Delwaide heeft actief meegewerkt aan Jodenrazzia's in onze stad. Dan is een dok naar je genoemd krijgen wellicht toch te veel eer. Laten we open het debat aangaan over of dit nog wel gepast is."

Tot vorig jaar was er een wetenschappelijke adviesraad actief, die het stadsbestuur heeft geadviseerd over hoe omgaan met de herinnering aan WOII in Antwerpen. Groen stelt voor om die adviesraad terug samen te roepen, om zich over de kwestie van de naamgeving van het Delwaidedok uit te spreken.