Den Dam neemt toekomst zelf in handen

17 December 2013

Den Dam en de Slachthuiswijk zullen er over enkele jaren helemaal anders uitzien. De bewoners vroegen de projectontwikkelaar en het stadsbestuur om samen te werken. Groen pleit ervoor tegemoet te komen aan de vragen van de buurt.  Het slachthuis is al vele jaren dicht, een aantal stadsgebouwen staat leeg en het

Lobroekdok wacht op sanering. Nu maakt het stadsbestuur een masterplan op voor de Slachthuissite, het Noordschippersdok en de omgeving rond het Lobroekdok. Het denkt aan extra woningen, scholen, kinderopvang, winkels en kantoren. De IJzerlaanbrug verdwijnt en de IJzerlaan wordt heraangelegd.

 

De bewoners wilden inspraak en daarom organiseerden ze zich in het Damcomité. Met een petitie overtuigden ze stad en district om samen te werken. Vrijwilligers namen interviews af bij oude en nieuwe bewoners. Zo betrekken ze heel diverse mensen uit de buurt. Den Dam is een dorp in de stad, waar mensen elkaar nog kennen. Het is belangrijk dat dit waardevolle sociale weefsel behouden blijft.

 

Groen ziet veel kansen in de ontwikkeling van den Dam, maar beseft dat dit grote veranderingen inhoudt voor deze kleine, gezellige wijk. Historisch gezien is den Dam de wijk van de binnenschippers en de Slachthuiswijk die van de beenhouwers. De laatste binnenschepen op het Lobroekdok zijn nog maar net verdwenen en in de wijk wonen nog veel binnenschippers op rust. Die geschiedenis leeft hier nog en dat moet zeker een plaats krijgen.

 

Op en rond het Noordschippersdok vind je nu het bouwspeelplein Weja, een buurtsporthal en sportveld, een park van meer dan een hectare met speeltuin en petanqueveldjes en een hondenloopzone. Groen pleit voor het behoud van het parkje, kwaliteitsvolle publieke ruimte, een verbeterde verkeersveiligheid en ruimte voor jeugdwerking en buurtsport. Dat moet harmonieus samengaan met extra plaats voor wonen, kinderopvang, onderwijs en kleine economie.

 

Districtsschepen Tom Van den Borne: "Ik ben voor participatie. Mensen moeten mee over hun buurt kunnen beslissen. Vanuit het districtsbestuur doen we er alles aan om het Damcomité en de hele buurt te ondersteunen."