Deurne bundelt inzichten rond overkapping Antwerpse Ring

25 April 2016

Het district Deurne gaat een interactieve avond organiseren waarop het overkappingsintendant Alexander D'Hooghe uitnodigt om op zoek te gaan naar gedeelde inzichten om de overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken. Ook alle bewoners en andere betrokken actoren, waaronder BAM, Straten Generaal, Ademloos en Ringland zullen worden uitgenodigd.  "De komst van Oosterweel trekt een nieuwe autostrade door onze stad", legt schepen Karen Maes (Groen) uit. "Ter hoogte van het Sportpaleis komt de befaamde Hollandse Knoop en die telt maar liefst 27 baanvakken. Die plannen hebben een grote impact op de verkeerssituatie en de leefbaarheid in de omliggende Deurnese wijken."

 

Als schepen van Inspraak en Participatie vindt Maes het van groot belang dat alle betrokken inwoners de juiste informatie krijgen en hierover in gesprek kunnen gaan. "Daarom nodigen we intendant  Alexander D'Hooghe uit, die de opdracht heeft om de overkapping van de Antwerpse Ring te onderzoeken. Het is belangrijk dat de bewoners alle betrokken partijen kunnen horen. Niet enkel het verhaal van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) die de werken moet uitvoeren, maar ook van de betrokken actiecomités die zich verzetten tegen de huidige plannen. Op die manier kunnen we alle inzichten over de overkapping van de Antwerpse Ring vanuit een Deurnese blik bekijken."

 

"In het nieuwe bestuursakkoord van Deurne hebben we er met Groen voor gezorgd dat we met het nieuwe college bij de hogere overheden pleiten voor de volledige overkapping van de Ring en de E313 ter hoogte van Deurne", legt Maes uit. "Dit om de overlast van fijn stof en het geluid voor de inwoners van Deurne zo drastisch mogelijk te reduceren. Deze interactieve infoavond is hierin een eerste stap."