Dien mee een bezwaarschrift in!

22 November 2021

Merksem

Dien mee een bezwaarschrift in!

Er zijn plannen om op de Kop van Merksem (tussen de brug van het Sportpaleis en de fietsbrug) een betoncentrale te vestigen. Groen Merksem vindt dat geen goed idee.

Er zijn plannen om op de Kop van Merksem (tussen de brug van het Sportpaleis en de fietsbrug) een betoncentrale te vestigen. Groen Merksem vindt dat geen goed idee.

Uit de aanvraag blijkt dat de buurt met heel wat extra vrachtverkeer (tot 143 vrachtwagens per dag!) geconfronteerd zal worden. Bovendien moeten fietsers 2 in- en uitritten passeren en komen zandbergen tot vlak tegen het voet- en fietspad te liggen. Naast het mobiliteitsprobleem brengt zo’n betoncentrale ook overlast van stof en geluid met zich mee.

Wij vinden dat deze buurt beter verdient. We zijn vragende partij om een grondig locatieonderzoek te doen om dit soort activiteiten op een meer geschikte locatie te vestigen (bv in de haven).

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 november. Wil je bijgevoegde brief lezen? Als je ook van mening bent dat de betoncentrale beter op een andere locatie komt, wil je dan ook een bezwaarschrift indienen? Klik hier voor meer info

Samen gaan we voor een leefbaar Merksem!