Zo dien je zelf bezwaar in tegen de luchthaven in Deurne

19 Augustus 2021

Zo dien je zelf bezwaar in tegen de luchthaven in Deurne

De luchthaven in Deurne heeft een aanvraag ingediend om de milieuvergunning die afloopt in 2024 voor eeuwig te laten verlengen. Dat kan natuurlijk niet, vindt Groen.

Praktisch

De deadline om je bezwaar in te dienen:
Antwerpen: 22 augustus 2021
Mortsel: 25 augustus 2021

Ook mensen die niet in Antwerpen of Mortsel wonen kunnen bezwaar indienen!

Er zijn verschillende manieren om bezwaar in te dienen:

Je vindt ons voorbeeldbezwaarschrift met uitgebreide argumentatie hier.

Je mag dit gerust downloaden, en daarna overnemen of aanpassen. Dien mee bezwaar in, de buurt en de komende generaties zijn je erg dankbaar.

Dit is een korte samenvatting van onze vier argumenten. 

Ten eerste zou een nieuwe milieuvergunning de talloze bouwmisdrijven en exploitatiemisdrijven regulariseren. Dit kan niet. De regelgeving dient gerespecteerd. Het gaat o.a. over de startbaan op het tunneldak van de R11, de toegangsweg die over agrarisch gebied loopt, het gebrek aan milieuvergunning voor de exploitatie in het agrarisch gebied sinds 2004, onrechtmatig omheinen van openbaar domein en nog andere. Dit zijn geen kleinigheden. Die bouwmisdrijven dienen eerst aangepakt (of eerder: teruggedraaid) alvorens er nog maar sprake kan zijn van een vergunning. Nogmaals, de regelgeving dient gerespecteerd.

Ten tweede is het ondenkbaar dat in deze tijden van klimaatcrisis een regionale luchthaven de goedkeuring van de overheid krijgt. Dit gaat lijnrecht in tegen het recent IPCC-rapport, het klimaatakkoord van Parijs, de klimaatambities van de federale en Vlaamse overheden en het Europees burgemeestersconvenant (ondertekend door alle betrokken gemeentebesturen) om het klimaat te beschermen. Deze afspraken om het klimaat te redden en noodsituaties af te wenden zijn absoluut cruciaal en niet verenigbaar met een verlieslatende en vervuilende luchthaven.

Ten derde blijft het ondenkbaar dat de luchthaven blijft opereren in een woonwijk. Dit is absoluut niet meer van deze tijd, zeker niet met het voortschrijdend inzicht over de belasting voor de gezondheid die lawaai en luchtvervuiling met zich meebrengen. De levenskwaliteit van de omwonenden heeft prioriteit, punt aan de lijn.

Ten vierde is zelfs de Vlaamse overheid zelf niet overtuigd van de meerwaarde van regionale luchthavens: er is een rapport onderweg om de impact en houdbaarheid ervan te onderzoeken. Het zou gek zijn om de vergunning aan de luchthaven toe te kennen nog voor de resultaten van het rapport bekend zijn. Daar komt nog bij dat fel uitbreiden qua vluchten en passagiers de enige manier is waarop deze luchthaven ooit rendabel zou kunnen zijn. Dit kan al helemaal niet en die ambitie staat zelf haaks op de aanvraag om de huidige milieuvergunning te verlengen.