Dirk Avonts volgt Sven Geysemans op in Wilrijk

30 September 2015

Geneesheer en Antwerps OCMW-raadslid Dirk Avonts zetelt vanaf 1 oktober als kersvers raadslid voor Groen in de districtsraad van Wilrijk. Hij volgt Sven Geysemans op, die ontslag neemt om persoonlijke redenen. Als nieuwe fractieleider heeft Avonts duidelijke ambities. Een groener Wilrijk met een nieuwe invulling voor het Ferrarisbos, de A12 onder de grond, en een snelheidsbeperking op de R11. zalals

Avonts fractieleider samen met raadslid Karl Van den Brande de visie van Groen in de oppositie verdedigen. "Het Wilrijkse bestuur van N-VA, CD&V en Open VLD heeft nood aan wat extra pit en  dynamiek", vindt hij. Het Antwerpse OCMW-raadslid stoort zich aan de gespleten tong waarmee de N-VA in Wilrijk spreekt. "Op lokaal vlak staan ze positief tegenover het ondergronds maken van de A12 of een nieuwe, groene invulling van het voormalige Ferrarisbos. Maar zowel op stads- als op Vlaams niveau hoor je compleet andere geluiden. Op die manier geraak je natuurlijk nergens. Ik wil een geloofwaardig en uniform verhaal brengen, in Antwerpen én in Wilrijk."     

Een eerste punt waarvoor Avonts zijn ervaring in de strijd wil gooien op districtsniveau is een groener Wilrijk. "We moeten het groene karakter van Wilrijk behouden en versterken." Avonts doelt onder meer op het Ferrarisbos, dat twee jaar geleden werd gekapt, maar nog steeds wacht op een nieuwe toekomst. "Zowel het OCMW als Zorgbedrijf hebben in Wilrijk heel wat gronden in hun bezit", aldus de nieuwe Groene fractieleider. "Zij kunnen beslissen om deze gronden groen te houden. Door mijn contacten, zowel binnen het OCMW als binnen Zorgbedrijf, kan ik daar mee kracht achter zetten. Ik wil ook een aantal voorstellen uitwerken om al die versplinterde stukjes Groen in Wilrijk met elkaar te verbinden."

Een dossier dat de groene arts nauw aan het hart ligt, is de A12. "Die moet onder de grond", zegt hij resoluut. "Als politicus moet je durven dromen, je idealen nastreven. Met Groen  hebben we een realistisch plan en een maquette uitgewerkt voor de A12. En, jazeker, ik droom van een toekomst voor de Boomsesteenweg als leefstraat." Een ander punt waar het Wilrijkse bestuur volgens het raadslid dringend werk van moet maken, is het invoeren van een algemene snelheidsbeperking op de R11 tot 70 km per uur. "Dit is niet alleen nodig omwille van de veiligheid, maar ook om de geluidsoverlast te verminderen, zowel voor de omwonenden als voor patiënten en  personeel van het Sint-Augustinus-ziekenhuis."