District Borgerhout strijdt tegen armoede

23 December 2013

Mee dan een op vier kinderen in de stad Antwerpen groeit op in armoede. In sommige buurten, zoals Antwerpen-Noord en oud-Borgerhout loopt dat aantal op tot meer dan vijftig procent. Het districtsbestuur van Borgerhout steekt alvast de handen uit de mouwen in de strijd tegen de armoede.  Het is belangrijk dat alle bestuursniveaus, ook de stad, mensen helpen uit de armoede te klimmen. Het districtsbestuur van Borgerhout neemt alvast het voortouw met enkele concrete initiatieven. Het doel voor Groen is duidelijk: een beleid dat mensen in armoede actief ondersteunt, maatregelen neemt om armoede te voorkomen en iedere inwoner vooruit helpt.

 

Hoewel het armoedebeleid strikt genomen niet tot onze bevoegdheden behoort, zet het district Borgerhout toch concrete projecten op poten om kinderen in armoede te helpen. Een goed leven begint met een goede gezondheid. Daarom zorgt het district, samen met de Vlaamse overheid, voor gratis fruit in de Borgerhoutse scholen, één dag per week. Ook wil het district in de toekomst elk kind in de lagere school één keer per week soep met brood aanbieden. Borgerhout zal initiatieven voor voedselbedeling zoals Al Ikrame en C-dienst heel uitdrukkelijk steunen want de vrijwilligers leveren fantastisch werk.

 

Om alle kinderen hun capaciteiten ten volle te laten benutten, gaat het district huiswerkbegeleiding ondersteunen. Borgerhout brengt alle noden in kaart en gaat met de bestaande initiatieven op zoek naar vrijwilligers en geschikte locaties voor huistaakbegeleiding. Er is budget voorzien om basismateriaal aan te kopen. En we rekenen op een goede samenwerking met de scholen.

 

Kennis van het Nederlands is van levensbelang om uit de armoede te klimmen. Maar voor de lessen Nederlands zijn er in Borgerhout lange wachtlijsten. Het aanbod moet hier dus dringend worden uitgebreid. Ook hier biedt het district ondersteuning in het zoeken naar vrijwilligers, lokalen en lesmateriaal.

 

De tegemoetkoming voor een jeugdsportpas wordt opgetrokken voor kinderen van ouders met een OMNIOstatuut, er komt meer open spelaanbod op pleinen tijdens de zomer, en Rataplan krijgt subsidies zodat elk Borgerhouts kind één keer per jaar naar een theatervoorstelling kan via de school. In elk beleidsdomein zal het districtsbestuur extra inspanningen doen voor mensen met een beperkt inkomen.