Stad laat overgrote deel van districtsadviezen onbeantwoord

03 Februari 2024

District Antwerpen

Stad laat overgrote deel van districtsadviezen onbeantwoord

"Hiermee gaat stadsbestuur in tegen noden en vragen van bijna 200.000 Antwerpenaren."

Van de adviezen verstrekt door het Antwerpse districtsbestuur bleven alle vier adviezen in 2022 onbeantwoord. In 2023 werden slechts twee op de 11 adviezen beantwoord. Nochtans gaan ze stuk voor stuk over aangelegenheid die fel leven in het district zoals een tijdelijke invulling van de gronden van de Kielsevest en een masterplan voor de omgeving van het Harmoniepark. "Door deze adviezen botweg naast zich neer te leggen, miskent het stadsbestuur de noden van de inwoners van district Antwerpen," stellen districtsraadsleden Simon Verreet en Anna Touré die de cijfers verzamelden.

Via haar adviezen probeert het district Antwerpen de noden van haar inwoners zo goed mogelijk door te geven aan het Antwerpse Stadsbestuur. In 2020 formuleerde het district 11 adviezen waarvan er vier onbeantwoord bleven. In 2021 kregen twee van de zes adviezen geen antwoord. Daarna ging de reactiviteit van het stadsbestuur snel achteruit. In 2022 kwam er geen enkel antwoord op de vier adviezen. In 2023 kregen slechts twee van de 11 adviezen een antwoord.

Districtsraadslid Anna Touré die een advies indiende om de openbare ruimte te dekoloniseren klaagt aan dat het Antwerpse stadsbestuur zo Oost-Indisch doof blijft voor de noden van haar inwoners: "Het is aan het stadsbestuur om te onderzoeken of die adviezen kunnen worden opgenomen of niet. Wij begrijpen perfect dat niet alles onmiddellijk kan worden opgenomen, maar een antwoord met wat al dan niet mogelijk is, een korte argumentatie en een eventuele timing, is toch wel het minste wat onze inwoners van hun stadsbestuur kunnen verwachten."

Fractieleider van Groen in district Antwerpen Simon Verreet begrijpt deze houding van 't stadsbestuur niet en dringt aan op meer samenwerking van het stadsbestuur met haar districten: "Alle adviezen uit 2022 over nieuwe klimaatmodellen voor 't Stad, openbare toiletten, meer speelruimte, veilig fietsen etc.. worden gewoon verticaal geklasseerd en niet beantwoord. De stem vanuit de Antwerpse wijken kan een versterking zijn voor het beleid. De oorverdovende stilte van dit stadsbestuur komt als zeer hautain over ten opzichte van haar districten."

Groen district Antwerpen vraagt dat het Antwerpse stadsbestuur alsnog een antwoord geeft op haar adviezen en vraagt om alle districtsadviezen binnen minstens 6 weken te beantwoorden. "Er zijn nog 10 maanden te gaan voor de volgende verkiezingen, er ligt nog veel werk op de plank, onze inwoners verlangen antwoorden."