Districtsbestuur Borgerhout: Fietspad Turnhoutsebaan is nodig en simpelweg mogelijk

23 Oktober 2014

Het districtsbestuur van Borgerhout is het niet eens met de uitspraak van burgemeester De Wever dat een fietspad op de Turnhoutsebaan "simpelweg onmogelijk" is. "Dit is allerminst onmogelijk, kijk maar naar de Carnotstraat die in het verlengde van de Turnhoutsebaan ligt en waar langs beide zijden van de weg een fietspad ligt. De Wever moet het eerlijk spelen: het stadsbestuur WIL geen fietspaden, omdat het de Turnhoutsebaan wil behouden als invalsweg voor autoverkeer van de E313/E34 van en naar de stad," reageert districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen). Elke dag rijdt er over de Turnhoutsebaan een massa doorgaand verkeer. Dagelijks passeren er duizenden auto's, 600 bussen en 350 trams van en naar het stadscentrum. Dat, op een relatief smalle baan, in combinatie met de vele fietsers en voetgangers, en het lokaal autoverkeer, geeft chaos en een enorme verkeersonveiligheid. In het ontwerp-mobiliteitsplan van de stad wordt de Turnhoutsebaan bovendien ingekleurd als invalsweg voor autoverkeer van en naar het stadscentrum.  "Met de nieuwe op- en afrit van de Ring die voorzien wordt op de Noordersingel in het Masterplan 2020 van de BAM, zal het autoverkeer alleen maar drukker worden. De Turnhoutsebaan is immers de kortste weg van en naar het stadscentrum. Het stadsbestuur kiest op de Turnhoutsebaan voor doorgaand autoverkeer en wil geen plaats maken voor fietsers, zo veel is duidelijk," zegt districtsschepen Roger Koreman (sp.a).De ongevallencijfers van de Turnhoutsebaan liegen er niet om: 321 ongevallen de afgelopen vijf jaar, een gemiddelde van elf letselongevallen per jaar, waarvan één of twee zwaargewonde fietsers of voetgangers. Dat de burgemeester werk wil maken van de verkeersonveiligheid op de Turnhoutsebaan, stemt het district tevreden. Het district is al jaren vragende partij, en heeft zelf al plannen laten uittekenen voor een veilige oversteek aan De Roma en aan het kruispunt met de Eliaertsstraat. De districtsraad van vorige maandag keurde een voorstel voor de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/uur op de Turnhoutsebaan bijna unaniem goed.

Op korte termijn kan een invoering van een zone 30, een beter toezicht op dubbel parkeren en een aantal infrastructurele ingrepen de veiligheid al verhogen. Op iets langere termijn zouden de bussen en de trams, net als in de Carnotstraat, op één bedding kunnen, en komt er al ruimte voor fietspaden.

Het districtsbestuur van Borgerhout is bereid om verder mee te denken aan een leefbare, veilige inrichting van de Turnhoutsebaan. Streekbussen kunnen van de Turnhoutsebaan af, als de reizigers aan de rand naadloos kunnen overstappen op een snelle tram naar het centrum. Het premetrostation Drink moet open en dan kunnen trams onder de grond. Het doorgaand autoverkeer van en naar de stad moeten we op deze winkelas beperken. "Als we die stappen zetten, is er ruimte zat voor fietspaden en ook voor bredere voetpaden. Ik begrijp de burgemeester echt niet als hij zegt dat het onmogelijk is. Het was De Wever toch die zei: 'Nil volentibus arduum'/'Voor zij die willen, is niets onmogelijk'?