Districtsbestuur Borgerhout tegen plannen verbreding van de Noordersingel

24 Maart 2015

Maandag 23 maart werden de definitieve plannen voor de heraanleg van de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsepoort gepresenteerd op de raadscommissie in Borgerhout. Ook de BAM lichtte haar plannen toe. Het districtsbestuur van Borgerhout reageert geschrokken: "Onder het mom van de aanleg van een Singelfietspad, wordt de Noordersingel een regelrechte autostrade," zegt districtsvoorzitter Marij Preneel. Om te beginnen wordt de Noordersingel tussen 't Schijnpoort en de Turnhoutsebaan over de hele lengte verbreed met één rijvak. Op het ontwerp gisteren werd ook duidelijk wat een monster de veelbesproken 'Hollandse knoop' wordt: een volledig op- en afrittencomplex van zeven rijvakken (vijf af en twee op) in het midden van de Noordersingel. Borgerhout maakt zich zorgen over de effecten van het verkeer dat van die Hollandse knoop komt op de het lokaal wegennetwerk. Op dit moment is er een half (afritten)complex ter hoogte van 't Schijnpoort, dat wordt een volledig op- en afrittencomplex dat een stuk dichter naar Borgerhout komt. Het verkeer dat van de Ring komt en naar de stad moet, zal zijn weg vinden via 't Schijnpoort maar zeker ook via de Turnhoutsebaan. Die kan de extra verkeersdruk van auto's van en naar de stad niet aan.Het kruispunt met de Buurtspoorweglei wordt een volledig lichtengeregeld kruispunt. Ook dat zal extra sluipverkeer opleveren. "Nu kan je de Buurtspoorweglei enkel inrijden als je van Noord naar Zuid over de Singel rijdt. Met het nieuwe kruispunt kan je de Buurtspoorweglei ook in als je van Zuid naar Noord rijdt. We hoeven er geen tekeningetje bij te maken: als er file staat op de Singel zullen auto's veel sneller via de Buurtspoorweglei richting stad sluipen," zegt Preneel.

Dat Borgerhout een nieuw Singelfietspad krijgt, is op zich een goede zaak. Alleen organiseren we met deze heraanleg minstens twee extra zwarte punten. Zo moeten fietsers zeven (!) rijvakken kruisen bij de aansluiting met de Hollandse knoop. "Er is nog sprake geweest van een fietstunnel onder de aansluiting van de Hollandse knoop op de Noordersingel, maar die is op de plannen verdwenen. Je zal je dus moeten haasten om niet door een auto te worden aangereden als je langs de Hollandse knoop fietst," besluit Preneel.

Nog een zwart punt wordt de 'bypass' net voor het kruispunt van de Noordersingel met 't Schijnpoort. Auto's die van de Noordersingel rechtsaf slaan richting Sportpaleis hoeven niet te wachten voor verkeerslichten, maar moeten gewoon voorrang geven aan fietsers. "Uit analyse van verkeersongevallen is gebleken dat dit gegarandeerd voor één dode of zwaargewonde fietser per jaar zorgt. We hebben dezelfde levensgevaarlijke situatie aan de afrit van de Ring ter hoogte van de Lt. Lippenslaan. Ook daar wil men geen maatregelen nemen om de doorstroming van het autoverkeer niet te hinderen."

Tot slot stelt het districtsbestuur vast op de nieuwe plannen van de BAM dat de Ring ter hoogte van het Rivierenhof - vlakbij het laatste stukje Borgerhout aan de overkant ? 22 rijvakken telt. Ook daar wordt een verbreding doorgevoerd zonder dat de BAM het communiceert.

"Het is onwaarschijnlijk dat men in 2015 nog zulke plannen maakt. De luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid zullen er in Borgerhout nog op achteruit gaan. Vorige legislatuur droomden we nog van een 'Groene Singel', nu weten we dat we Borgerhout er een autostrade bijkrijgt. Het is nog niet zo ver. De bouwvergunning is nog niet afgeleverd en ook het districtsbestuur zal zich op alle mogelijke manieren tegen de plannen verzetten," besluit Preneel.

BIJLAGEN:
Illustraties%20infoborden%20van%20infomoment%20BAM_0.PDF