Districtsbestuur Borgerhout tevreden dat De Wever wil investeren in de toekomst ongeacht de afkomst

11 Januari 2015

Het districtsbestuur van Borgerhout is tevreden dat burgemeester De Wever in zijn nieuwjaarsspeech kiest voor een gezamenlijke toekomst. Borgerhout kan zich helemaal vinden in een beleid waarin "niet de afkomst, maar de toekomst van belang is". Borgerhout heeft meteen enkele suggesties voor de burgemeester om dat beleid vorm te geven in één van de armste en jongste districten van zijn stad. Even de feiten op een rijtje. In Borgerhout is bijna één op drie inwoners jonger dan 18. Er wonen 7500 kinderen en 5500 jongeren. In oud-Borgerhout leeft naar schatting 40% van de kinderen in kansarmoede, slechts één op vier kinderen wordt in oud-Borgerhout geboren in een gezin waar Nederlands gesproken wordt. Als De Wever meent dat de toekomst van belang is, dan is het hoog tijd dat alle bestuursniveaus in Borgerhout investeren in de toekomst van de kinderen en jongeren.Zorg voor

  1. extra middelen en mensen in scholen waar veel kansarme kinderen zitten. Geef de kinderen de kans om goed Nederlands te leren en al hun talenten te ontwikkelen. Maak van de basisscholen 'brede scholen', waar kinderen na school kunnen sporten of tekenen en muziek maken. Nu blijft het 'Deeltijds Kunstonderwijs' een voorrecht voor de kinderen uit de middenklasse. Er gaat op die manier heel veel talent verloren.
  2. Zorg voor extra kinderopvang. Door het capaciteitstekort vallen kinderen uit kansarme gezinnen vaak het eerst uit de boot, terwijl het net van het grootste belang is voor hun ontwikkeling.
  3. Gezond eten is een basisrecht. Open een sociaal restaurant in Borgerhout. Zorg voor soep en fruit op scholen.
  4. Bouw eindelijk die bibliotheek die al jaren beloofd wordt. Borgerhout moet het nu doen met een halve bib: slechts 3 keer per week is ze open en ze deelt een gebouw met het Vredegerecht op de Turnhoutsebaan. Met 46 0000 inwoners die we allemaal graag online willen krijgen en Nederlands willen leren heeft Borgerhout nood aan een volwaardige bib. Geen klassieke bib, maar een informatieknooppunt met een leeszaal waar je kan studeren, informatie zoeken op het internet, en voorlezen voor de kleintjes en waar er ruimte is voor huistaakbegeleiding.
  5. Bouw een nieuwe sporthal in Borgerhout (ook die wordt al twintig jaar beloofd, de bouwgrond ligt klaar maar deze legislatuur geschrapt door besparingen). Nergens in Vlaanderen is er voor zo veel volk zo weinig sportinfrastructuur. Er is een gigantische vraag naar zaalvoetbalterreinen. Het zwembad van Borgerhout kan ook al lang niet meer voldoen aan de vragen van scholen. Kinderen in de lagere school zwemmen gemiddeld één trimester op drie. Alsmaar minder kinderen halen daardoor de eindtermen.
  6. Zorg voor een open spelaanbod op alle pleinen tijdens de vakanties. Het district Borgerhout kiest zelf voluit voor een open spelaanbod op de Borgerhoutse pleinen. Hier geen inschrijving nodig, en alles is gratis. De stad kan mee investeren om het aanbod uit te breiden zodat er op alle pleinen de hele vakantie en op woensdagnamiddag begeleid kan gespeeld worden.
  7. Wees aanwezig op een positieve manier in de wijken. Geef extra middelen aan organisaties als KRAS en JES, engageer straathoekwerkers en zet in op wijkoverleg.
  8. Open extra jeugdhuizen: plekken waar jongeren kunnen samenkomen om te studeren en zich te ontspannen, om muziek te maken of te sporten. Er zijn twee goeddraaiende jongerenwerkingen in Borgerhout, maar dat is te weinig voor 5500 jongeren. Open dus een extra jeugdhuis aan het Luitenant Naeyaertplein, aan het Terloplein, en in nieuw-Borgerhout.
  9. Maak extra geld vrij voor de heraanleg van pleinen. Het district heeft de afgelopen jaren met succes geïnvesteerd in het Krugerplein en het Terloplein. Elke vierkante meter open ruimte wordt bijzonder intensief gebruikt. Maar ook het Moorkensplein, het Koxplein, het Luitenant Naeyaertplein en het Jan Borluutplein smeken om een heraanleg.
  10. Investeer in beroepsopleidingen, biedt stages aan. De Leerwerkgarage vzw in Borgerhout krijgt deze legislatuur minder in plaats van meer subsidies. Kopspel vzw toont met succes hoe je nieuwkomers opleidt als schilders, lassers en schrijnwerkers. Maar de vraag naar opleidingen in Borgerhout is veel groter dan het aanbod.

 

"Als De Wever het meent dat hij gelooft in een gezamenlijke toekomst, los van de afkomst, dan moet hij dat ook in zijn beleidskeuzes vertalen," zegt districtsvoorzitter Marij Preneel. "In Borgerhout leeft nu eenmaal een grote groep kansarme kinderen en jongeren die extra omkadering verdienen."

"Nu gebeurt precies het omgekeerde: nergens in Vlaanderen is er zo weinig sportinfrastructuur of open ruimte voor kinderen als hier. Er is geen sociaal restaurant waar je goedkoop en gezond kan eten. Of de bibliotheek: in elke Vlaamse gemeente is er minstens één met ruime openingstijden. Hier, voor 46500 inwoners niet. Terwijl we wel verwachten dat jonge Borgerhoutenaren Nederlands leren en zich uit de slag trekken met de computer.  Tot nu toe heeft Borgerhout vooral extra camera's en meer politieagenten gekregen. Maar het is nooit te laat om te investeren in alles wat nodig is om onze kinderen en jongeren de nodige bagage mee te geven voor later. We kijken uit naar de concrete voorstellen van onze burgemeester," besluit districtsschepen van Jeugd Zohra Othman.