Districtsraad Deurne stemt unaniem advies over buurtwerk in Deurne-Noord goed!

23 September 2016

Op 8 juli nam de stad Antwerpen een betreurenswaardige beslissing over het buurtwerk, zonder voorafgaand overleg met het district en het middenveld. De samenwerkingsovereenkomst met twee opdrachten van Samenlevingsopbouw , buurtwerk Kiel/Dinamo en het woonproject op den Dam werden stopgezet. Deze middelen worden nu op de markt gebracht, terwijl er al jarenlang een goede structurele samenwerking is met buurtwerk Dinamo ter plaatse in het district.  Ze hebben hun expertise meermaals bewezen in verschillende projecten die we samen met hen hebben uitgevoerd. Ook recentelijk heeft Groen schepen Karen Maes met haar bevoegdheid sociale zaken verschillende samenwerkingen opgezet met Dinamo en andere sociale organisaties zoals de fietstaxi's, het e-inclusie project, de mobiele pretloketten?  Momenteel is de inhoud van de opdracht die op de markt gebracht wordt nog onduidelijk, zij is afhankelijk van de actieplannen binnen het project 'wijkwerking op maat'. Groen wil vanuit de districtsraad een krachtig signaal geven over de inhoud van deze opdracht, en het belang van een buurtwerking als Dinamo.       

Wij pleiten voor het concept buurtwerk, een permanente basiswerking in de wijk Deurne- Noord, die toch voor vele uitdagingen staat.

Een buurtwerk als centrale ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners, met speciale aandacht voor diegene die het moeilijk hebben. Het zijn oefenplaatsen die het samenlevingsverkeer in Deurne-Noord vlotter laten lopen. Buurtwerken met expertise in het bereik van mensen in een kwetsbare positie, en kennis van de leefwereld. De expertise die het buurtwerk heeft en zijn permanente werking maken tijdelijke projecten op maat van burgers mogelijk en haalbaar. Het buurtwerk is dus een noodzakelijke voorwaarde in de wijk waardoor er andere projecten kunnen groeien

 

Daarom diende wij volgend voorstel in: 

.

Amendement:

 

Artikel 1: De districtsraad adviseert het college van Burgemeester en Schepenen om, in het belang van mensen in een kwetsbare positie,  het buurtwerk als opdracht binnen de wijkwerking  te blijven waarborgen in Deurne Noord.

 

We zijn blij dat de voltallige districtsraad ons amendement goedkeurde. Dit is een krachtig signaal.