Districtsraad dringt aan op snel nieuwe maatregelen om verkeersveiligheid te verhogen

31 Maart 2015

Maandagavond 30/03 schaarde de Borgerhoutse districtsraad zich unaniem achter twee voorstellen van de sp.a-groenfractie. Fractieleidster Inge Jooris (Groen) pleit voor extra maatregelen om de verkeersveiligheid op de Turnhoutsebaan te verbeteren en Seppe Geerts wil controlecamera's om de snelheid van wagens in de woonwijken te controleren. Grote delen van de Borgerhout werden reeds omgevormd tot gebieden waar wagens niet sneller dan 30 km/u mogen rijden. 'Maar doordat snelheidsovertreders niet beboet worden, wordt deze maatregel door velen aan de laars gelapt met alle gevaarlijke verkeerssituaties vandien. Ook op vele andere plaatsen in ons district wordt er veel te rap gereden,' betreurt Geerts. De districtsraad vraagt nu dat Antwerpen, in navolging van Gent en Brussel, ook snelheidscontroles laat uitvoeren in de woonwijken.Naast een controle op snelheidsovertredingen, vraagt de raad ook dat Antwerpen de Turnhoutsebaan veiliger maakt. Jooris: 'In oktober 2014 heeft Bart De Wever beloofd om de onveilige verkeerssituatie op de Turnhoutsebaan aan te pakken. Intussen zijn er helaas weer nieuwe ongevallen gebeurd. Als district willen wij de burgemeester herinneren aan zijn beloftes.'

Op vraag van de districtsraad zal het college nu aandringen bij het Antwerpse bestuur om de juiste maatregelen te nemen die de veiligheid van alle weggebruikers, en zeker de fietsers en voetgangers, in Borgerhout verbetert. 'Ieder ongeval is er 1 dat had kunnen vermeden worden, als tenminste de juiste investeringen waren gebeurd. Wij willen niet het volgende slachtoffer afwachten, de aanpassingen moeten nu gebeuren,' besluit Jooris.