Districtsraad oktober 2014: retributiereglement jeugd

19 November 2014

Zoals je allicht al vernomen hebt is er vanaf volgend jaar een retributiereglement voor de activiteiten die aangeboden worden via de jeugddiensten van de Antwerpse districten. Het reglement zal voortaan de activiteiten groeperen onder 2 systemen: een aanbod via het A-kaart systeem

  • een open aanbod dat los van het A-kaart gebeuren voorzien wordt en dus gratis toegankelijk is voor kinderen en jongeren.

Dit schept de gelegenheid voor het jeugdbeleid in Hoboken om het aanbod beter af te stemmen op het doelpubliek.

Aangezien het geen drempels meer zal hebben (geen aanmeldsysteem of wachtlijsten meer), zal het open aanbod een belangrijkere plaats krijgen.

Het A-kaart systeem willen we vooral inzetten voor uitstapjes en activiteiten waar een minimum bezetting voor vereist is.