Districtsraad september

26 September 2017

Zoals op de meeste districtsraden, werden enkel vanuit onze hoek weer wat opmerkingen gemaakt.  Zo diende Ilse een amendement in op een advies van de meerderheid betreffende buslijn 33 en een voorstel tot advies in over autodeelproject Poppy. Buslijn 33Buslijn 33 is de enige buslijn die de Donk verbindt met het centrum en Merksem. Deze buslijn stopt in Ekeren aan de De Beukelaerlaan (

waar de geplande keerlus voor de tram zou komen, nu ingekort tot de Havana-site). De meerderheid wil de Lijn vragen om het eindpunt te verlengen tot de Havana-site om een gemakkelijke overstap te maken op de Noorderlijn.  Voor ons natuurlijk geen probleem.  Maar ondertussen hadden wij al antwoord gekregen van de Lijn dat deze verlenging werd bekeken, maar dat er niet werd voor gekozen.

Ilse stelde dan ook voor om de vraag iets aan te passen en de Lijn te vragen om terug te komen op hun gemaakte keuze.  Daarnaast om een uitbreiding van het aanbod te voorzien (laatste bus nu om 21.16 uur).  

Beide amendementen werden afgewezen.  Het districtscollege wil de Lijn niet "overspoelen" met vragen...

Autodeelproject Poppy

Ilse deed een voorstel tot advies om het College van Burgemeester en Schepenen te vragen om het autodelen ook in Ekeren te stimuleren door het werkingsgebied van het autodeelproject Poppy uit te breiden tot Ekeren. Op dit voorstel werd tijdens de districtsraad zelf, na een onderbreking, een amendement van de meerderheid toegevoegd.  Het voorstel van Ilse werd aangepast: het Ekers districtscollege zal zelf een schrijven richten aan alle mogelijke auto en andere deelprojecten om te melden dat ze in Ekeren welkom zijn.

Wij hebben dit amendement dat blijkbaar het advies van Ilse dan volledig vervangen heeft, natuurlijk goedgekeurd!

Het spel

Natuurlijk wordt zo het politieke spel gespeeld: onze eerdere vragen om aanpassingen te vragen aan de Lijn werden niet behandeld : ofwel was het "geen bevoegdheid van de districtsraad", ofwel niet nodig.  Amendementen van onze raadsleden worden systematisch genegeerd of afgewezen om dan enkele maanden later als  "eigen" voorstellen terug te verschijnen.  Daar de raden niet worden genotuleerd (enkel de beslissingen worden nog opgenomen) en de geluidsopnamen al een aantal maal zijn "mislukt", vindt je van de inhoudelijke discussies nooit enig spoor terug.  Het is echt spijtig dat het vele werk van Ilse en Anny zo can gerecupereerd worden door de meerderheid.  Maar dat is natuurlijk het "spel"

Dat op deze "spel"wijze onze voorstellen toch worden omgezet in concrete realisaties is een pluim op de hoed van onze Groen fractie.

Guido Staes