Download het verkeersveiligheidsonderzoek

21 September 2015

Na lang aandringen kregen we eindelijk inzage in het onderzoek dat aan de basis lag van de omstreden verkeerveiligheidscampagne. We geven graag het onderzoek vrij. Bekijk zelf de cijfers en leg ze gerust naast de campagne van de stad ( ).http://www.meerveiligverkeer.be/

1. Download het document HIER.

2. Lees hier de reactie van Freya Piryns op het verkeersonderzoek van Bart De Wever.

Korte update: Het verkeersveiligheidsdebat werd gisteren verdaagd tot vanavond (22/09). Het is het eerste punt op de agenda om 19u30.

BIJLAGEN:
1_0_Analyse_verkeersongevallen_campagne.pdf